wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В Областен информационен център-София (ОИЦ-София) се проведе пресконференция по повод старта на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове под мотото „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“. Управителят на ОИЦ-София Анна Генчева обясни, че основната цел на кампанията е да популяризира няколко важни годишнини: 60 години Европейски социален фонд, 10 години на България в ЕС и 6 години съществуване на мрежата от областни информационни центрове в България. „Днес, когато бъдещето на Европейския съюз е неясно, когато в много европейски държави се появяват националистически, популистки евроскептични формации, е особено важно гласът на проевропейки настроените хора да бъде чут. Важно е да разпространяваме позитивни послания, да говорим за това защо запазването на целостта на Европа и на нашето място в нея е от толкова голямо значение. Говорейки за важните дати и годишнини, свързани с ЕС, ние правим малка стъпка в тази посока“, каза при представянето на идеята на националната кампания Анна Генчева.
Инициативите, с които софийският Областен информационен център ще се включи в кампанията „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ са много. Всъщност днес даваме начало на фотоконкурса ни „На лов за табели“, обяви г-жа Генчева. Право на участие в него имат всички фотографи, професионалисти и любители, без ограничение на възрастта. Снимките, с които те ще участват, трябва да са на табели или плакати, популяризиращи проекти, изпълнени или изпълняващи се на територията на София-град и София-област. Обектите, за които се отнасят снимките, трябва да са финансирани от европейските фондове през периода 2007-2013 г. или през настоящия програмен период. Снимките трябва да са в електронен формат (tif или jpg) и трябва да се изпращат до 27 април 2017 г. на електронен адрес: oic.sofia@gmail.com или oic.sofia@eufunds.bg. Участникът, изпратил най-много снимки на информационни табели и/или плакати и отличен на първо място, ще получи фотоапарат, а класираните на второ и трето място – рекламни материали на ОИЦ-София. Подробен регламент и декларации за конкурса са публикувани във фейсбук страницата на Центъра: https://www.facebook.com/events/457044497960089/.
Други иницитиви на ОИЦ-София в рамките на националната кампания са: конкурс за писане на проекти за студенти от УниБИТ, Ден на отворените врати на 20 април в Музея за история на София, а на 12 май ще се проведе голям хепънинг централно място в София. Голямото заключително събитие на мрежата от центрове пък ще се проведе на 20 май в гр. Габрово.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.