wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С много настроение и отношение, ученици от IV и V клас от 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и членовете на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) засадиха дръвчета в парк „Изгрев“ на село Подгумер. Дейно участие в събитието взеха кметът на район „Нови Искър“ Даниела Райчева и на с. Подгумер Валери Динчев. Кампанията беше инициирана от екипа на Областния център по случай Седмицата на гората – инициатива, която се чества от 1925 г., когато в България се провежда първият празник на залесяването.
Кметът Валери Динчев и Вальо от V клас засадиха първото дръвче, а кметът Даниела Райчева и управителят на ОИЦ-София Анна Генчева – последното. Всяко засадено дръвче беше наречено по определен начин – Умничко, Математичко, Легендарното дърво, Клончо и Вальо младши бяха само част от интересните хрумвания на учениците за имена на дърветата. Децата бяха изключително активни и приеха мисията си по засаждане на дръвчета с голяма отговорност и съзнание. „Това беше и целта на инициативата – по интересен, интерактивен начин да представим темата за околната среда и така поне мъничко да помогнем за изграждането на обществено съзнание у децата и за усещането, че истинската грижа за природата започва от самите нас“, отбеляза управителят на ОИЦ-София.
Събитието се проведе в партньорство с район „Нови Искър“ и 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (с. Негован).
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.