wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) отбеляза в два поредни дни Световния ден на туризма. Участие в първия ден взеха ученици от Професионална гимназия „Георги Сава Раковски“ – Костенец. За целта беше организирано посещение на Националната галерия „Квадрат 500“, която е финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. по проект на Министерство на културата. Идеята на събитието беше по интерактивен начин на младежите да бъдат показани добри практики в сферата на туризма, изпълнени със средства по оперативните програми.
В Националната галерия „Квадрат 500“ ученици от Х, ХI и XII клас на ПГ „Георги Сава Раковски“ – Костенец имаха възможността да чуят беседа за различните експозиции и да научат подробности за творчеството на най-изтъкнатите български художници от Възраждането насам. Накрая младежите получиха награди – тениски, еко-бележници и стойки за телефони – и се снимаха за спомен. Екипът на ОИЦ-София благодари на учениците и на техните преподаватели г-жа Елка Долдуровa и г-жа Десислава Троянова за приятното преживяване, както и на директора на гимназията г-жа Николина Черешарова за това, че откликна на поканата ни.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Галерия със снимки

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.