wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) отбеляза в два поредни дни – в София и в Софийска област – Световния ден на туризма. Участие в събитието в Софийска област взеха ученици от IV „Б“ клас на 112 ОУ „Стоян Заимов“ – София. За тях беше организирано посещение на крепостта „Цари Мали град“ в с. Белчин, община Самоков, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Идеята на събитието беше по интерактивен начин на младите хора да бъдат показани добри практики в сферата на туризма, изпълнени със средства по оперативните програми.
В крепостта „Цари Мали град“ учениците научиха как е била открита самата крепост, любопитни факти за реставрацията ѝ, подробности за времето, от което тя датира и имаха възможност да се разходят по туристическата пътека, водеща към крепостта и също създадена в рамките на проекта. Накрая децата получиха награди – шапки, еко-бележници и дъждобрани – и се снимаха за спомен. Екипът на ОИЦ-София благодари на директора г-жа Жанета Бранкова и на класния ръководител г-жа Силвия Пешева, които откликнаха на поканата ни и спомогнаха за реализацията на събитието.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Галерия със снимки

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.