wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Равносметка за 10-годишното членство на България в Европейския съюз и приоритетите на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС бяха темите на дискусионни форуми, организирани от Областната администрация на Софийска област, в които взе участие и Областен информационен център – София.  Обществените дискусии се състояха в Ихтиман, Самоков, Ботевград, Божурище и Пирдоп, а целта им бе да се проведе диалог с гражданите по актуалните въпроси, свързани резултатите от членството на страната ни в ЕС и очакванията им по отношение на възможностите, които ще даде на страната ни Председателството на Съвета на ЕС.  

По време на три от обществените форуми – в Ботевград, Божурище и Пирдоп, управителят на ОИЦ – София Анна Генчева очерта икономическите и социалните ефекти от членството на България в ЕС, същността и функции на основните европейски институции, възможностите за нашата страна като ротационен председател на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. и ключовите послания в програмата на България.

Дискусионни се оказаха въпросите за девиза на Българското председателство „Съединението прави силата" и за ролята на българските политици и експерти в организирането и председателстването на заседанията на различните състави на Съвета на ЕС. Интерес предизвика също информацията за разликата между Съвета на ЕС, Европейския съвет и Съвета на Европа – три различни институции, които, заради близкото звучене, често се бъркат. Любопитни за присъстващите на дискусионните форуми се оказаха и някои погрешните представи за ротационното председателство като например виждането за страната председател като „лидер монополист“ или виждането на приоритетите като „национални“.

По време на дискусионните форуми положителното влияние на Европейския съюз намери своя израз и в изказванията на кметовете на общините домакини, които представиха изпълнените проекти и очертаха ролята на европейските средства в развитието на общините.

Последно променена вПонеделник, 20 Ноември 2017

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.