wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – София участва в дискусия за Българското председателство на Съвета на ЕС, която се проведе в Академията на МВР. Официални гости бяха зам.-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, зам.-областният управител на Област София град Николай Марков, ректорът на Академията на МВР ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев и управителят на ОИЦ – София Анна Генчева. Те разясниха пред курсанти в Академията каква ще е ролята на страната ни и в частност - на българските власти в сферата на сигурността, по време на предстоящото през първата половина на 2018 г. Българско председателство на Съвета на ЕС.

„Давам си сметка, че в момента стоя сред хора, върху които ще тежи отговорността по изпълнението на решенията, които ще се вземат в областта на сигурността и отбраната по време на ротационното председателство на България и останалите страни в „тройката“ - Естония и Австрия“, каза в обръщението си към курсантите управителят на ОИЦ – София. Анна Генчева уточни, че един от съставите на Съвета на ЕС –  по правосъдие и вътрешни работи, по време на течащото в момента Естонско председателство поставя акцент върху законната миграция, незаконната миграция, проверките по външните граници и сътрудничеството с държавите извън ЕС и полага усилия за реформиране на европейската система за убежище и на общата визова политика на ЕС. „По време на Българското председателство всички усилия по темите „борба с тероризма“ и „миграция и убежище“ ще бъдат продължени, а отговорността на политиците в търсенето консенсус по тези теми, ще бъде голяма. Съвсем логично един от четирите приоритета на България по време на председателството е дефиниран като „Сигурност и стабилност“ (наред с темите за бъдещето на Европа и младите хора, европейската перспектива за Западните Балкани и дигиталната икономика). Именно на българското председателство ще се падне изключително отговорната задача да започне работата по изграждането на Европейската система за сигурност и отбрана, а вие, като бъдещи служители в системата на МВР ще сте хората, които ще прилагат тези политики и ще изпълняват стратегическите решения, които се взимат в момента“, каза още Генчева, като в заключение пожела на курсантите сила и смелост в професионалния им път напред.

Срещата завърши с дискусия за ползите от десетгодишното членство на България в ЕС.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.