wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 499

ОИЦ - София участва в дискусия за Председателството на Съвета на ЕС в Академията на МВР

Областен информационен център – София участва в дискусия за Българското председателство на Съвета на ЕС, която се проведе в Академията на МВР. Официални гости бяха зам.-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, зам.-областният управител на Област София град Николай Марков, ректорът на Академията на МВР ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев и управителят на ОИЦ – София Анна Генчева. Те разясниха пред курсанти в Академията каква ще е ролята на страната ни и в частност - на българските власти в сферата на сигурността, по време на предстоящото през първата половина на 2018 г. Българско председателство на Съвета на ЕС.

„Давам си сметка, че в момента стоя сред хора, върху които ще тежи отговорността по изпълнението на решенията, които ще се вземат в областта на сигурността и отбраната по време на ротационното председателство на България и останалите страни в „тройката“ - Естония и Австрия“, каза в обръщението си към курсантите управителят на ОИЦ – София. Анна Генчева уточни, че един от съставите на Съвета на ЕС –  по правосъдие и вътрешни работи, по време на течащото в момента Естонско председателство поставя акцент върху законната миграция, незаконната миграция, проверките по външните граници и сътрудничеството с държавите извън ЕС и полага усилия за реформиране на европейската система за убежище и на общата визова политика на ЕС. „По време на Българското председателство всички усилия по темите „борба с тероризма“ и „миграция и убежище“ ще бъдат продължени, а отговорността на политиците в търсенето консенсус по тези теми, ще бъде голяма. Съвсем логично един от четирите приоритета на България по време на председателството е дефиниран като „Сигурност и стабилност“ (наред с темите за бъдещето на Европа и младите хора, европейската перспектива за Западните Балкани и дигиталната икономика). Именно на българското председателство ще се падне изключително отговорната задача да започне работата по изграждането на Европейската система за сигурност и отбрана, а вие, като бъдещи служители в системата на МВР ще сте хората, които ще прилагат тези политики и ще изпълняват стратегическите решения, които се взимат в момента“, каза още Генчева, като в заключение пожела на курсантите сила и смелост в професионалния им път напред.

Срещата завърши с дискусия за ползите от десетгодишното членство на България в ЕС.

Продължава...

Кръгла маса по проект „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“

На 30 ноември (четвъртък) от 10:30 часа в обучителния център на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ ще се проведе първа кръгла маса по проект „Повишаване ефективността и ефикасността на…

Продължава...

Пресконференция по проект на община Пирдоп

На 23.11.2017 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация – Пирдоп ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Подкрепа за независим живот в община Пирдоп“ (Договор №BG05M9OP001-2.002-0171-C001).…

Продължава...

СЪС СРЕЩА В БОТЕВГРАД ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Ботевград, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

В СЛИВНИЦА С АКТИВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБЩИНСКИ МЕРКИ

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Сливница, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.