wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 94

Бюлетин и полезна информация - ОИЦ Стара Загора

 

Община Стара Загора започна дейностите по проект „Вълшебна класна стая“

На 24.04.2017 г. от 11 часа в Зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе начална пресконференция по проект “Вълшебна класна стая“, Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г.)” по процедура…

Продължава...

УЧЕНИЦИТЕ ОТ С. ШЕЙНОВО, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - ЧАСТ ОТ ГОЛЯМОТО ЕВРОПЕЙСКО СЕМЕЙСТВО

На проведената информационна среща в Народно читалище „Освобождение- 1884“, с. Шейново, община Казанлък на 11.04.2017 г. от ОИЦ – Стара Загора, под мотото „Десет години България в Европейския съюз ”…

Продължава...

ОТБОРЪТ НА ПГ „РАЙНА КНЯГИНЯ“, СТАРА ЗАГОРА СПЕЧЕЛИ ГОТВАРСКИЯ КОНКУРС „ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В ЕВРОПА“

В провелия се днес готварски конкурс „ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В ЕВРОПА“ в ПГ „Райна Княгиня“, Стара Загора участваха ученици от 5 професионални гимназии и специализирани паралелки от Стара Загора, Павел баня,…

Продължава...

ИНИЦИАТИВА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ И МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

С пресконференция на 10 март, Областен информационен център – Стара Загора даде старт за региона на обща инициатива на мрежата от Областни информационни центрове под надслов „ЗАЕДНО за Европа“. В…

Продължава...

18 УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СУПЕРАБРАЗИВ ЕООД, ГР. КРЪН

В организирания от ОИЦ – Стара Загора „Ден на отворени врати“ в „Суперабразив“ ЕООД, гр. Крън се включиха 18 ученици от Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък. Учениците имаха възможност…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.