wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 321

ОИЦ – ВАРНА ПРОВЕДЕ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР ПО ИСУН 2020 ЗА СТУДЕНТИ

Последното за тази календарна година обучение за студенти проведе екипът на Областния информационен център – Варна. Гости отново бяха магистри от Икономическия университет в града. Обучението имаше изцяло практическа насоченост…

Продължава...

ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ ПУСКАТ ВАУЧЕРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ФОНДОВАТА БОРСА

До края на месец декември предстои стартиране на ваучерната схема, която ще финансира участието на малки и средни предприятия на фондовата борса. Схемата се финансира от ОПИК и целта й…

Продължава...

СТАРТИРА УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ ЗА 500 000 ЛВ. ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛЕГИЕНТЕН РАСТЕЖ“

Проект BG05M2OP001-3.002-0209-C01 “Общуване без граници” ще бъде реализиран в периода от 30 октомври 2017 г. до 30 април 2019 г. в партньорство между Сдружение в обществена полза „Сдружение за защита…

Продължава...

Близо 23 000 ученици от 115 училища от Варненска област са участвали в проекта „Твоят час“ за учебната 2016/2017 г.

115 общински и държавни училища от област Варна са участвали в проекта „Твоят час“ за учебната 2016/2017 г., сочат данни на Областния информационен център – Варна. Проектът е обхванал 22 820…

Продължава...

СТУДЕНТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ НА МОРСКАТА СТОЛИЦА ГОСТУВАХА НА ОИЦ -ВАРНА

Третокурсници от специалност „Европейска политика и институционална структура на ЕС“ от варненския Икономически университет гостуваха на Областния информационен център – Варна. Експерти от центъра ги запознаха с принципите на работа…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.