wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 160

ОИЦ – Велико Търново запозна студенти от ВТУ с успешни социални иновации

На 14 декември 2017 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационна среща със студенти бакалаври, от специалност „Социално предприемачество“ от Великотърновския университет…

Продължава...

Областен информационен център – Велико Търново отчете успешна 2017 година

С пресконференция на 13 декември Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете дейността си за 2017 г. През изминаващата година ОИЦ е организирал и провел общо 39 различни събития…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново проведе поредица от информационни събития

Представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Събитията…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново проведе информационна среща със студенти от ВТУ

На 18 октомври 2017 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационна среща със студенти бакалаври, от специалностите „Управление на проекти“, „Маркетинг“ и…

Продължава...

Горнооряховска фирма стартира проект по ОПРЧР 2014-2020

Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново взе участие в стартираща пресконференция по проект „Подобряване условията на труд за служителите на „Складова техника“ АД“ – гр. Горна Оряховица, финансиран по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.