wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

          На пресконференция с медии от област Ямбол беше поставено началото на общата за мрежата от 28 областни информационни центрове инициатива, в която ОИЦ-Ямбол ще се включи с  редица събития.

          Тази година общата кампания ще  бъде фокусирана в няколко значими годишнини:

  • 60 години Европейски социален фонд;
  • 10 години от присъединяването на България към ЕС;
  • 6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центрове.

         В периода 03.04.-25.04.2017г.  ОИЦ-Ямбол ще посети всички общини в област Ямбол, където освен полезна информация за предстоящи и актуални процедури по оперативните програми, присъстващите ще бъдат запознати с постигнатото в резултат на 60 годишното съществуване на ЕСФ и инвестициите в хората. Ще бъдат представени проекти, финансирани от ЕСФ с местно значение.

        На 25.04.2017г. ОИЦ-Ямбол ще чества 10 години България в ЕС с организиране на  изложба на проекти, финансирани от ЕСИФ в областта и открита приемна.

           На 17.05.2017г. ОИЦ-Ямбол ще отбележи 6 години съществуване на мрежата от областни информационни центрове с представяне на обобщена информация от проведените в рамките на кампанията събития и ще бъде поставен краят на кампанията на територията на областта.

         На пресконференцията с медии бе обявено началото на фотоконкурс ,,Европа за нас“, насочен към ученици от областта.

         От 10.03.2017г. до 28.04.2017г. в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул.,,Търговска“№ 34 ще бъдат приемани снимки от успешно изпълнени проекти в областта и придружаващи документи за участие.

        От получените фотографии ще бъдат класирани 30 броя, които ще участват в изложба, подредена в Арт галерия „Кирил Кръстев“ и ще получат поощрителни награди.

        За класираните на първите три места участници са предвидени следните награди:

•       Първо място – iPad mini;

•       Второ място – компактен фотоапарат;

•       Трето място – аудиослушалки.

         Класираните в конкурса ще бъдат обявени в Единния информационен портал www.eufunds.bg и на фейсбук страницата на Областен информационен център-Ямбол: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol/ на 5 май 2017 г.

          Награждаването на тримата финалисти ще се състои на 10 май 2017 г. в Арт галерия „Кирил Кръстев“ на ул. „Търговска“ № 34.

       Финалът на кампанията ще бъде обявен официално на 19 и 20 май 2017г. със заключително събитие за всички областни информационни центрове в гр. Габрово.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.