wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА: Право на участие в конкурса имат ученици, обучаващи се в училища на територията на област Ямбол. Всеки участник може да участва с до пет снимки, които отразяват резултати от дейности (обекти, събития, услуги и др.) от успешно изпълнени проекти в област Ямбол, финансирани със средства от европейските фондове.

 

СРОК: от 10.03.2017г. до 28.04.2017г.

 

КАК СЕ ЗАЯВЯВА УЧАСТИЕ: Файловете на снимките, придружени от формуляра за участие и декларация за авторски права, се изпращат по поща, по куриер или се представят в офиса на Областен информационен център - Ямбол на адрес: гр.Ямбол, ул. ,,Търговска“ № 34 (Галерия ,,Кирил Кръстев“).

 

НАГРАДИ:
За класираните на първите три места участници са предвидени следните награди:
• Първо място - iPad mini
• Второ място - компактен фотоапарат
• Трето място - аудиослушалки

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

От получените фотографии ще бъдат класирани 30 броя, които ще участват в изложба, подредена в Арт галерия „Кирил Кръстев“ и ще получат поощрителни награди.
Класираните в конкурса ще бъдат обявени в Единния информационен портал www.eufunds.bg и на фейсбук страницата на Областен информационен център – Ям-бол: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol/ на 5 май 2017 г.
Награждаването на тримата финалисти ще се състои на 10 май 2017 г. в Арт галерия „Кирил Кръстев“ на ул. „Търговска“ № 34.

 

РЕГЛАМЕНТ И ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

Регламентът за участие и образците на документи, които желаещите да участват трябва да попълнят, може да изтеглите от тук, от интернет страницата на община Ямбол, от фейсбук страницата на ОИЦ-Ямбол  или да бъдат предоставени при поискване по електронен път от следния електронен адрес: oic.yambol@eufunds.bg

Документи за участие и допълнителна информация можете да получите и на следните адреси и телефони:

Областен информационен център-Ямбол

ул. ,,Търговска" № 34, Арт галерия ,,Кирил Кръстев"
Тел.: 046/620186
e-mail: oic.yambol@eufunds.bg
facebook: Областен информационен център – Ямбол

Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.