wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 148

ОИЦ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ

Днес, 21 юли 2015 г. пред офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска" № 34, екипът на Областен информационен център - Ямбол проведе две изнесени приемни за представяне на процедурите „Активни"…

Продължава...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ЯМБОЛ

 Днес, на пресконференция на тема: „ОИЦ-Ямбол - още една година ЗАЕДНО", Областнен информационен център - Ямбол отчете своята дейност за последната година. В залата на Центъра се събраха представители от…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С БИЗНЕСА

 Днес, на информационна среща с представители на фирми в Областен информационен център-Ямбол беше представена процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП" по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.". Целта…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.“.

Днес, на информационна среща с представители на регионални медии в Областен информационен център-Ямбол беше представена първата процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП" по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ НАГРАДИ УЧЕНИЦИ В КОНКУРС ЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА

От 16 март до 9 май 2015 г. Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз провежда национална информационна кампания посветена на новите оперативни програми…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.