wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В СЕПТЕМВРИ 10:30

На 19 октомври 2017 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в Заседателна зала на Община Септември, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организират информационна среща, на която ще бъдат представени възможности за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове до края на 2017 г.


ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 10:30

На 19.10.2017 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала в общинска администрация, с. Минерални бани, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. 

Ще бъде представена информация за процедура „Открий ме“ по ОПРЧР, предстоящите за стартиране мерки 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТПП за развитие на малки стопанства“ и 6.4.1 „Инвестиционни подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС България-Турция; представяне на възможности за включване в Програмата на България при Председателството на ЕС и други налични възможности, с цел повишаване информираността и насърчаване на активно включване.


Открита приемна на ОИЦ-Ловеч в град Априлци 10:30

На 19 октомври 2017 г., от 10.30 ч., в зала на хотел „Център“, гр. Априлци, Областен информационен център – Ловеч ще проведе първата среща тип „Открита приемна“ от информационен цикъл на тема „Предстоящи възможности до края на 2017“. Експертите от ОИЦ - Ловеч ще представят актуални и предстоящи възможности за кандидатстване с проектни предложения до края на 2017 г., залегнали в индикативните годишни работни програми на Програмата за развитие на селските райони и оперативните програми.


ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 11:00

На 19 октомври 2017 г. /четвъртък/ от 11.00 ч., в НЧ „Пробуда-1928“ в с. Сърневец, община Братя Даскалови, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща на тема: Актуални възможности за финансиране на земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони“.


ОИЦ-Кърджали с информационен ден в Кирково 11:00

На 19.10.2017 г./четвъртък/ от 11.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира изнесен информационен ден с открита приемна в зоната на площада в Кирково. Ще бъде представена информация за отворени и предстоящи схеми за кандидатстване с проекти по Оперативните програми.


Информационна среща на ОИЦ – Разград в Самуил 13:30

На 19 октомври 2017 г. (четвъртък) от 13:30 часа в Народно читалище „Христо Ботев” с. Самуил, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Актуални и предстоящи възможности по европрограмите”.


ОИЦ – Добрич представя актуални възможности за финансиране в Община Балчик 14:00

На 19 октомври (четвъртък) от 14:00 часа, екипът на ОИЦ – Добрич ще проведе информационна среща в малката зала НЧ "Васил Левски-1959 г.", Община Балчик.

По време на срещата ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). На събитието ще бъдат поканени представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, НПО, работодатели, граждани, медии.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.