wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА НА ГОСТИ НА ЖИТЕЛИТЕ НА С. КОЛАРОВО, ОБЩИНА РАДНЕВО 10:00

На 18 октомври 2017 г. /сряда/ от 10.00 ч., в пенсионерския клуб в с. Коларово, община Раднево, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща на тема: „Десет години България в Европейския съюз“.


ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ 10:00

На 18.10.2017 г. (сряда) от 10:00 ч. в зала в общинска администрация, гр. Харманли, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. 

Ще бъде представена информация за процедура „Открий ме“ по ОПРЧР, предстоящите за стартиране мерки 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТПП за развитие на малки стопанства“ и 6.4.1 „Инвестиционни подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС България-Турция; представяне на възможности за включване в Програмата на България при Председателството на ЕС и други налични възможности, с цел повишаване информираността и насърчаване на активно включване.


ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В РАКИТОВО 10:30

На 18 октомври 2017 г. (сряда) от 10:30 ч. в Заседателна зала на Община Ракитово, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организира информационна среща, на която ще бъдат представени възможности за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове до края на 2017 г.


Възможностите за кандидатстване до края на годината ще представи в гр. Грамада ОИЦ-Видин 10:30

На 18.10.2017 г., от 10,30 до 12,00 ч., в заседателната зала на общинската администрация в гр. Грамада екипът на Областен информационен център-Видин организира информационна среща с представители на администрацията и местната общност. На срещата ще бъдат представени възможностите за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и оперативните програми). Събитието е насочено към всички потенциални бенефициенти на територията на общината.


ОИЦ – Смолян ще проведе среща с местни и регионални медии 10:30

На 18.10.2017 г. (сряда) от 10.30 ч., Областен информационен център – Смолян организира среща с представители на местни и регионални медии, която ще се проведе в залата на Центъра.

В рамките на срещата ще бъдат представени предстоящите дейности на Областен информационен център – Смолян до края на 2017 г., както и актуални процедури за кандидатстване, финансирани със средства от Европейския съюз.


ОИЦ-Пловдив представя актуални и предстоящи възможности в Хисаря 11:00

На 18.10.2017 г. /сряда/ от 11:00 часа в залата на Общински съвет – Хисаря, гр. Хисаря Областен информационен център – Пловдив ще реализира събитие, на което ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти в сферата на образованието и културата, процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК 2014-2020 и електронната платформа ИСУН 2020. Експертите на пловдивския информационен център ще представят и очакваните подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), сред тях подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 6.4.1 „Инвестиционни подкрепа за неземеделски дейности“ и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. След срещата е планирано време за въпроси и дискусия.

Събитието е насочено към всички потенциални бенефициенти на територията на община Хисаря и населените места в региона. Срещата ще бъде открита за медии.


ОИЦ – Велико Търново организира информационна събитие със студенти от ВТУ 14:00

На 18 октомври (сряда) 2017 г. от 14:00 ч. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново, ще се проведе информационна среща със студенти от специалност „Управление на проекти“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Младите хора ще бъдат запознати с дейността на ОИЦ – Велико Търново, оперативните програми и ИСУН 2020 г.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.