wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

През 2017 г. по ОПДУ ще бъдат отворени седем процедури за кандидатстване на стойност 35,5 млн. лв.

„Оперативна програма „Добро управление“ e ключова за реализирането на реформите в страната. С нейна помощ…

Продължава...

България продължава сътрудничеството с Европейската банка за възстановяване и развитие

България подписа Меморандум за разбирателство с Европейската банка за възстановяване и развитие, който гарантира подкрепа…

Продължава...

На 21 юни ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”

На 21.06.2017 г. в „Гранд Хотел София“ ще се проведе Шестото редовно заседание на Комитета…

Продължава...

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ” ПО ОПИК

В Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ се проведе обучение относно възможностите за финансиране на проекти по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.