wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ МСП

Европейската комисия организира информационни кампании, насочени към млади, иновативни малки и средни предприятия /МСП/, с…

Продължава...

БЛАГОЕВГРАД И ПЕРНИК ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПОС ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА

191 834 ЛВ. Е РАЗМЕРЪТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДВЕТЕ ОБЩИНИ Благоевград и Перник ще…

Продължава...

Девето заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020

Днес се проведе деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020…

Продължава...

Зам.-министър Деница Николова: Осигуряваме над 58 млн.лв. за изграждане на 151 социални центъра за грижи за деца в страната

Над 58 млн.лв. осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждането на нови 151…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.