wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

ЧЕТИРИ ОБЩИНИ ЩЕ ПОДОБРЯВАТ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА СЪС СРЕДСТВА ПО ОПОС 2014-2020 Г.

Четири общини - Гълъбово, Димитровград, Монтана и Несебър, получиха общо 644 008 лв. за подобряване  чистотата…

Продължава...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Заместник министър-председателят Томислав Дончев утвърди списъка на лицата, одобрени в Централизирания конкурс за избор на…

Продължава...

Деница Николова: Сключени са 35 договора за проекти по програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, 16 млн.евро влизат в пограничния регион

Сключени са 35 договора за изпълнение на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg-ИПП България…

Продължава...

Раднево е вече с нова пречиствателна станция

Приключи строителството на новата пречиствателна станция за отпадъчни води на Раднево. Проектът стартира през първия…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.