wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Бъдещи икономисти проявиха интерес към Деня на отворени врати в „Мебел стил“ ООД - Търговище

Над 40 ученици и преподаватели от ПГИИ „Джон Атанасов“ в Търговище и журналисти проявиха интерес към мебелното производство и посетиха Деня на отворени врати в „Мебел стил“ ООД. Той се организира от Областния информационен център, в рамките на националната кампания „Успешни заедно“ на мрежата от 28 центъра в страната. Целта е да се представят успешни бизнес модели, които са развили производството си с безвъзмездната финансова помощ на програмите от ЕС.

Семейната фирма „Мебел стил“ ООД вече 20 години се занимава с производството на тапицирана мебел и матраци, обясни Татяна Титкова, икономически директор. Основните инвестиции в предприятието са собствени и банкови средства. На еврофондовете са разчитали при внедряване на екостандарти и социални иновации, като работно облекло и оборудване на столова за хранене. Фирмата има успешно финализирани проекти в периода 2007-2013 г. – два по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и един по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Mebel Stil inside1

Гостите имаха възможност да разгледат производствените мощности, където се правят матраци и мека мебел, както и трапезарията. В двете производствени бази на компанията работят 405 човека, от които 60 са административен персонал. От ръководството споделиха, че срещат трудности с намирането на обучен персонал. Не скриха разочарованието си, че в Търговище не е успяла да просъществува паралелката по мебелно производство, която беше разкрита през 2004 г. в Професионална гимназия “Цар Симеон Велики” в града.

Десислава Данева, търговски директор на „Мебел стил“ ООД каза, че около 80% от продукцията на фирмата се продава в България, а останалите 20% се изнасят. Дружеството има договори с всички мебелни вериги в страната, а износът е насочен към 10 страни - Франция, Италия, Израел, Румъния, Грузия, Малта, Гърция.

Най-новите тенденции в мебелния бранш фирмата ще покаже и на „Изложение Търговище 2016“, което ще се проведе от 9 до 15 май.

Управителят на Областния информационен център-Търговище Милчо Тонев покани присъстващите на заключителното събитие на кампанията за бизнеса „Успешни заедно“ на 8 май в парк „Борово око“, с което ще се отбележи и петата годишнина от създаването на Мрежата.

 

Продължава...

ОИЦ – Търговище обучава доброволци по инициативата „Заедно за съпричастността“

Поредица от обучителни срещи в общините на област Търговище ще проведе Областният информационен център в рамките на национална инициатива „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“, чийто старт беше даден на пресконференция днес. Кампанията се организира от мрежата от 28 областни информационни центъра в страната и ще се състои в периода 16 – 20 ноември, в сътрудничество с Българския червен кръст.

Управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев обяви пред журналисти, че предстоят обучения на координаторите и доброволците на БЧК, които по време на предстоящо раздаване на пакети с храна на уязвими групи ще ги информират за възможностите за заетост, квалификация, достъп до социални и здравни услуги по линия на ОП“ Развитие на човешките ресурси“. Целта на кампанията е служителите на БЧК да могат да предоставят актуална информация на заинтересованите страни по време на ежегодната кампания по раздаване на продукти от първа необходимост на най-нуждаещите се.

Първата информационна среща се състоя днес в Търговище, на 18 ноември е насрочено обучението в гр. Попово, а на 19 ноември - в гр. Антоново. Началото на останалите срещи е в 14.00 ч.

Предоставянето на хранителни продукти на нуждаещите се лица е по линия на Оперативната програма за храни. По нея България ще получи 104,8 млн. евро в рамките на седем години, обяви на срещата с медиите Ваня Борисова, директор на БЧК – Търговище. В област Търговище 6 493 човека имат право да получат хранителна помощ. Те са определени от Агенцията на социално подпомагане, която управлява тази програма. Това са лица и семейства, които получават т.нар. енергийни помощи, както и тези инцидентно пострадали от бедствия. Помощта включва 21 хранителни продукта.

Продължава...

Община Плевен

Община Плевенпл. ""Възраждане"" 2, Кмет: Найден Зеленогорски, 64/ 800 700, 844 230, 824 893


„Изграждане на Регионален информационен център „ЕВРОПА” за Област Плевен”

Стойността на частта, финансирана с европейски средства е 48 390.60 лв.
Главната цел на проекта е създаване на свободна информационна зона за стимулиране развитието на процесите на европейско интегриране. Подпомогнато е утвърждаването на регионално ниво на европейските ценности и практики в контекста на критериите за присъединяване на България към Европейският съюз. Продължава...

Община Пирдоп

Община Пирдоп(2070 град Пирдоп, площад”Тодор Влайков” №2 тел.:07181/52-42 ;факс:07181/57-01
www.pirdop.bg e-mail:obshtina.pirdop@gmail.com)

„Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора”
Общата цел на проекта е да се създаде среда за подобряването качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора чрез предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи.

Специфични цели на проекта:

• Да се развият услугите Социален асистент и Домашен помощник за хора с увреждания и самотно живеещи стари хора в община Пирдоп;
• Да бъдат насърчени потребителите на услугите за активно участие в живота на общността и за социално включване;
• Да се повишат професионалните компетентности и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез провеждане на обучения, консултации и супервизия;
• Да се повиши общественото самосъзнание относно социалната интеграция на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора;
• Да се одобри на партньорството между местната власт и неправителствения сектор.

Общата стойност на проекта е 64 501.44 лв., а продължителността му – една година

Проект по ОП”Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”
Стойност на проекта 64 501.44лв. Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.