wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кърджали 121

ОИЦ-Кърджали запозна ардинци с актуални възможности за кондидатстване по оперативните програми

На проведен изнесен информационен ден в Ардино експертите на ОИЦ-Кърджали представиха актуални процедури за кандидатстване по оперативните програми. Основен интерес предизвикаха предстоящите за стартиране мерки 6.1 „Създаване на стопанства на…

Read more...

ОИЦ-Кърджали запозна творците с възможности за кандидатстване по програми, финансирани от ЕС

Областен информационен център-Кърджали /ОИЦ/ започна пореден цикъл от  изнесени приемни дни в областта.  Домакин на  информационното събитие на ОИЦ беше гр.Крумовград. Интерес предизвикаха Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)…

Read more...

ОИЦ-Кърджали запозна крумовградчани с актуалните възможности за европейско финансиране

Областен информационен център-Кърджали /ОИЦ/ започна пореден цикъл от  изнесени приемни дни в областта.  Домакин на  информационното събитие на ОИЦ беше гр.Крумовград. Интерес предизвикаха Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)…

Read more...

ОИЦ-Кърдажали проведе среща със студенти

На среща със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“-гр.Кърджали експертите от Областния информационен център представиха програма „Еразъм+“ и възможностите, които тя предоставя на младите хора. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата…

Read more...

При засилен интерес премина информационният ден на ОИЦ-Кърджали в Ардино

Актуализираните схеми по Програмата за развитие на селските райони до края на годината бяха основните акценти на традиционната работна месечна среща на кметовете на населени места в община Ардино. С…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.