wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 87

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМА ПРЕДСТАВИ ОИЦ - КЮСТЕНДИЛ

  Повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса и повишаване квалификацията на заети лица е целта на процедура „Гъвкави възможности за заетост…

Продължава...

ПЪРВО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Представители на местната власт, неправителствения сектор и медии бяха запознати с процеса на подготовка на председателството на основния законодателен орган и координатор на политиките на ЕС - Съвета на Европейския …

Продължава...

ПОБЕДИТЕЛИ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА „БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ ОБЕКТИВА”

В периода 29 август - 1 октомври, Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ - Кюстендил) проведе фотоконкурс на тема „Бъдещето през обектива”. За участие във фотоконкурса бяха получени 28 фотографии.…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА ПРЕДСТАВИ ОИЦ - КЮСТЕНДИЛ

Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез улесняване достъпа им до заетост е…

Продължава...

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Областен информационен център – Кюстендил ще проведе семинар на тема: „Условия за кандидатстване по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони”. Семинарът ще се проведе на 30 септември…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.