wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 230

Община Ловеч стартира проект за рехабилитация на централна градска част

На 28 юли 2017 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет - Ловеч се проведе стартираща пресконференция за представяне на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад "Тодор Кирков" кв. "Вароша", гр. Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ последвана от първа копка по проекта. Събитието беше открито от Мариета Бахова, директор на Дирекция „Проекти, програми и инвестиции“, която представи целта на събитието и екипа за управление на проекта, след което даде думата на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова за приветствени слова. „Проектът „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков", гр. Ловеч" е изключително важен за града, защото предвижда рехабилитация на основната пешеходна и туристическата ос, свързваща съвременното градско ядро с възрожденската част на града. С подписването на договора с изпълнителя се дава реален ход на същинската работа“ - каза кметът.
Целта на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати бяха подробно представени от ръководител проекта инж. Николай Стоянов. Основната цел е подобряване на условията за живот и работа в Ловеч, повишаване на неговата привлекателност като туристическа дестинация и осигуряване на достъпна архитектурна среда и услуги. Проектът е изработен в резултат на редица обществени обсъждания през 2015 г. В инвестиционния проект са отразени всички мнения и становища на архитекти, инженери, строители и граждани - участвали в обсъжданията. Инвестиционният проект е одобрен през септември 2015 г. Той е дело на арх. Емилия Христова и арх. Сергей Денчев. Проектното предложение е подадено през юли 2016 г. и през юли 2017 г., започва строителните работи за реализация му. Стойността на Договора за безвъзмездна финансова помощ е 6 943 866,12 лв., от тях Европейско финансиране - 5 850 908,06 лв., национално съфинансиране е 1 032 513,19 лв. Осигурено е съфинансирането от Общината в размер на 60 444,87 лв.
За изпълнение на строително-ремонтните дейности за двата подобекта - пешеходната част от ул. "Търговска" - от Покрит мост до ул. "Ал. Стамболийски", градска градина и пл. "Екзарх Йосиф I", пл. „Г.М.Димитров" и комплекс „Космос" е избран „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД гр.София с цена от 4 205 731,25 лв. Продължителност на строителните дейности ще е 13 месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка. Строителен надзор с инвеститорски функции ще осъществява „Стройнорм" ЕООД гр.София. За Подобект 3 ( кв. „Вароша“), който ще запази своя облик, все още не е избран изпълнител поради процедура на обжалване. Тук срокът за изпълнение е 7 месеца.
Кметът Корнелия Маринова допълни още, че сред основните обекти в Инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие са включени и обектите: ДГ „Зора", ДЯ „Шарено петле", СОУ „Св. Климент Охридски" и ОУ „Васил Левски", Административната сграда на РУ „Полиция" и сградата на Младежки дом.

По-късно същия ден се проведе и церемония по първа копка. В ритуала участваха кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, изпълнителният директор на „Трейс Груп Холд“ АД Мирослав Манолов и заместник-областният управител Бойко Пъдарски.
Ловчанският митрополит Гавриил отслужи водосвет и поръси със светена вода участниците и багера, който бе докаран за първата копка. „Нека това начинание да прилича много нови хора, които да идват в Ловеч и да видят новия храм“, каза владиката.
Кметът Корнелия Маринова разля част от шампанско над копката, след което подари цялата бутилка на багериста, с което предизвика аплодисментите от присъстващите граждани. „С Бога напред да осъществим този проект, разчитам и на Вашата помощ, уважаеми съграждани!“, обърна се тя към множеството. Кметът подчерта още, че ще се изградят нови 600 кв. метра зелени площи в централната част и няма да бъдат засегнати съществуващите дървета, а ще бъдат засадени нови. „Оставам с надеждата за добро партньорство, очаквам строителят да изпълни качествено и в срок заложеното в инвестиционния проект и гражданите и гостите на Ловеч да се радват на обновената и рехабилитирана градска среда“, каза още кметът Корнелия Маринова.
„Благодаря на Община Ловеч, че организира една честна и обективна процедура по европейски критерии. Доказателството е, че няма обжалвания въпреки много кандидати. В аванс се извинявам за временните неудобства, които ще настъпят със строителните работи“, каза изпълнителният директор на „Трейс Груп Холд“ АД Мирослав Манолов.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация: Росица Кривирадева
Тел.: 068/604297
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Продължава...

ОИЦ – Ловеч отчете напредъка по изпълнение на програмите пред медии

На 27 юли 2017 г. от 15:00 ч. в залата на Областен информационен център - Ловеч се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии и партньорски организации.…

Продължава...

Успешно реализиран социален проект в община Ловеч

На 24 юли 2017 г. се проведе заключителната пресконференция по проект „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хора с увреждания в община Ловеч“ от операция „Независим живот“,…

Продължава...

ОИЦ - Ловеч на среща в Угърчин

На 27 юни 2017 г. в град Угърчин Областен информационен център – Ловеч проведе още една среща от информационния цикъл „В средата на програмния период“. Участници в събитието в бяха…

Продължава...

ОИЦ - Ловеч представи възможности по ОП и в Летница

Областен информационен център – Ловеч приключи успешно информационния цикъл „В средата на програмния период“ с осма поредна среща, проведена днес – 28.6.2017 г. в град Летница. Участници в събитието в…

Продължава...

ОИЦ - Ловеч представи възможности за 2017 в Априлци

На 26 юни 2017 г. в град Априлци Областен информационен център – Ловеч проведе поредната среща от информационния цикъл „В средата на програмния период“. Участници в събитието в планинския град…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.