wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 222

ОИЦ-Ловеч с информационна среща в Тетевен

Трета поред среща проведе на 16 юни 2017 г. Областен информационен център – Ловеч, този път в град Тетевен. Интерес към темата „В средата на програмния период“ проявиха представители на администрацията на Община Тетевен, от неправителствения и от социалния сектор. Заедно с отбелязването на напредъка по изпълнението на оперативните програми както на национално, така и на областно ниво, бяха представени актуалните възможности за кандидатстване с проектни предложения по обявени и предстоящи до края на годината процедури. Акцент се поставяше на тези от тях, които са допустими за конкретни бенефициенти от региона на общината, с цел да се провокира интерес и да се насърчи подаването на проектни предложения. Представянето на толкова голяма като обхват и разнородна като теми информация запълни времето на срещата. Екипът ни изразява благодарност към Община Тетевен за усилената работа и за утвърденото партньорство.

Продължава...

ОИЦ-Ловеч с информационна среща в Тетевен

Трета поред среща проведе на 16 юни 2017 г. Областен информационен център – Ловеч, този път в град Тетевен. Интерес към темата „В средата на програмния период“ проявиха представители на…

Продължава...

ОИЦ-Ловеч проведе информационна среща в Троян

     На 15 юни 2017 г. в Троян Областен информационен център – Ловеч проведе втората среща от цикъла „В средата на програмния период“. В срещата участваха представители на общинска администрация,…

Продължава...

ОИЦ-Ловеч проведе информационна среща в областния град

Първата среща от цикъла информационни срещи в ловешките общини се проведе на 14 юни 2017 г. в офиса на Областен информационен център – Ловеч. Темата „В средата на програмния период“…

Продължава...

ПРИКАЗЕН БАЛ В ЛЕТНИЦА

Община Летница и Областен информационен център – Ловеч се включиха в националната инициатива „Заедно за Европа“ и общоевропейската кампания „Европа в моя регион 2017“ с два празника – Спортен празник,…

Продължава...

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СОЦИАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА УГЪРЧИН

На 16 май Областен информационен център - Ловеч гостува на Община Угърчин в Ден на отворените врати, представящ два действащи социални проекта – „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.