wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 237

ОИЦ-Ловеч проведе среща и открита приемна в Луковит

На 20 октомври в град Луковит ОИЦ-Ловеч проведе среща с открита приемна от есенния информационен цикъл в общините на област Ловеч на тема „Предстоящи възможности до края на 2017“. По време на информационната среща в читалнята на НЧ „Съзнание-1895“ присъстваха представители на общинска администрация, на читалища, на доставчици на социални услуги, на фирми от местния бизнес. Основно бяха представени възможности до края на 2017 г. по очакваните подмерки на Програмата за развитие на селските райони. Беше насочено вниманието и към отворената за кандидатстване процедура „Открий ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и към предстоящи процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. По време на откритата приемна, на разположения до сградата на Община Луковит щанд, граждани и интересуващи се можаха да получат конкретна информация от експертите на ОИЦ-Ловеч.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Read more...

Среща и открита приемна на ОИЦ-Ловеч в община Априлци

На 19 октомври в град Априлци ОИЦ-Ловеч проведе първата среща с открита приемна от информационния цикъл в общините на област Ловеч. Темата на събитието „Предстоящи възможности до края на 2017“…

Read more...

Събитие с културна тематика за българското председателство на Областен управител – Ловеч и ОИЦ - Ловеч

На 16 октомври 2017 г. в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак се проведе събитие на тема „Инициативи на ЕС в областта на културата“, организирано от…

Read more...

Областен информационен център - Ловеч традиционно в Ден на ходенето

ОИЦ-Ловеч отново бе сред организаторите на честването на Световния ден на ходенето в Ловеч.Близо 150 хора от всякакви възрасти се включиха на 30 септември в Световния ден на ходенето в…

Read more...

ОИЦ – Ловеч в съвместна работна среща

На 24 август 2017 г. в залата на Областен информационен център – Ловеч се проведе работна среща по операция 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2019“ на ОП за…

Read more...

Официална церемония „Първа копка“ и първа пресконференция в Троян

На 23 август 2017 г. беше даден старт на проект BG16RFOP001-2.001-0145-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в град Троян - II“, който се осъществява с финансовата…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.