wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 187

Областен информационен център - Ловеч обявява конкурс за презентация

В контекста на националната инициатива „Заедно за Европа“ Областен информационен център - Ловеч обявява конкурс за презентация на тема „Какво ни дава членството на България в ЕС“.

Конкурсът за презентация се обявява по повод честването на 10 години от присъединяването на България към голямото европейско семейство - Европейски съюз.

Насочен е към ученици горен курс от средни училища, профилирани и професионални гимназии, както и студенти.

Ученици и студенти могат да участват с по една авторска презентация, която показва разбирането на младите образовани хора в България за членството в Европейския съюз, т.е. на тези, които вече са израснали с мисълта, че страната ни е правова, част от голямото европейско семейство.

Важно: Регламент за участие в конкурса, Декларация за авторско право и Формуляр за участие може да изтеглите от активните полета по-долу в статията.

Получените на електронна поща презентации ще се публикуват на страницата на ОИЦ-Ловеч във фейсбук, както и на видео стената на Областния център, пред сградата на Община Ловеч.

Наградата за първо място е таблет. Класираните на второ и трето място презентации ще получат поощрителни награди.

Конкурсът е с краен срок за участие: 18 Април 2017 г., 17.00 ч.

Очакваме Вашите презентации, придружени с попълнени и подписани Декларация за авторско право и Формуляр за участие на електронния адрес на ОИЦ - Ловеч: oic.lovetch@gmail.com

Всички получени материали ще бъдат оценявани от специално избрано за целта жури.

На 25 Април 2017 г. на Събитие от типа „Граждански дебат“ по повод годишнина от подписването на Договора за присъединяване на България към Европейския в офиса на ОИЦ-Ловеч екипът ни ще:
- Обяви финалистите от конкурса и ще ги награди;
- Ще представи класираната на първо място презентация.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация: Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Продължава...

ОИЦ-Ловеч обявява конкурс за кратък разказ "Истории от и за хората"

В контекста на националната инициатива „Заедно за Европа“ Областен информационен център - Ловеч обявява конкурс за кратък разказ на тема „Истории от и за хората“ Конкурсът за кратък разказ „Истории…

Продължава...

ОИЦ - Ловеч обявява фотоконкурс "Преди и след"

В контекста на националната инициатива „Заедно за Европа“ Областен информационен център - Ловеч обявява фотоконкурс „Преди и сега“ - Конкурсът е предназначен за широката общественост- всеки може да участва със…

Продължава...

Областен информационен център – Ловеч в „Заедно за Европа“

Нова национална инициатива и три конкурса анонсира Областен информационен център – Ловеч днес - 10 март 2017 г., на пресконференция, стартираща общонационалната кампания „Заедно за Европа“. Инициативата се провежда на…

Продължава...

ОИЦ – Ловеч за старта на проект на „Калинел“ ЕООД в Троян

На 1 март 2017 г. екип на Областен информационен център – Ловеч взе участие във встъпителната пресконференция за представянето на проект „Внедряване на иновации в производството на Калинел ЕООД“, която…

Продължава...

ОИЦ – Ловеч представи възможности пред бизнеса и институции в Ловеч

На 28 февруари 2017 г. Областен информационен център - Ловеч представи актуални възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ пред представители на организации и институции, кариерни центрове, НПО и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.