wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 92

СПОРТЪТ КАТО ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗЪМА ВЪВ ВЪРШЕЦ И ПИРОТ

На 29 септември 2017 г. в конферентната зала на СПА хотел „Ата“, гр. Вършец, Областен информационен център – Монтана взе участие в партньорски форум, организиран от Община Вършец по проект…

Read more...

ФИРМА ОТ МОНТАНА ВНЕДРЯВА СВЕТОВНА ПРОЦЕСНА ИНОВАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

На информационния ден за представяне на проекта, на който Областен информационен център – Монтана /ОИЦ – Монтана/ бе гост стана ясно, че това е проект от изключителна важност за технологичното…

Read more...

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ ОИЦ – МОНТАНА

Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) със съдействието на Община Берковица предствиха два обекта реализирани с европейски средства. Събитието се състоя на 16.05.2017 г. от 10 часа в…

Read more...

ОИЦ – МОНТАНА С МОБИЛЕН ЩАНД В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА

На 10.05.2017 г. Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) разположи мобилен щанд в центъра на град Монтана за предоставяне на информационно – рекламни материали. Щандът бе посетен от…

Read more...

ОИЦ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

На 12.05.2017 г. в гр. Вършец Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) със съдействието на Община Вършец организира открита приемна в Спортната зала в град Вършец, изградена по…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.