wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 4592

ОИЦ - Ловеч в Бизнес форум

На 27 април 2017 г. екипът на Областен информационен център - Ловеч се включи в Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика”, който се проведе от 13.00 до 17.00…

Продължава...

ОИЦ - СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН

На 27 април 2017 г. екипът на Областен информационен център - Смолян организира Ден на отворените врати в Общностен център - Смолян. По време на посещението, младежи от Смолян се…

Продължава...

ОИЦ-Смолян проведе поредните информационни срещи

На 20 и 27 април 2017 г. Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Смолян и Борино, по време на които бяха представени предстоящите процедури до края…

Продължава...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА КРАТЪК РАЗКАЗ НА ТЕМА: „УСПЕШНА ЧОВЕШКА ИСТОРИЯ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД“

Конкурсът се организира от Областен информационен център – Пазарджик в рамките на Национална кампания „Заедно за Европа“ на мрежата от 28 информационни центрове в страната и цели популяризиране на 60-та…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ С ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ОБЛАСТТА И СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С КАМПАНИЯТА ,,ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“

В периода от 19 до 26.04.2017г. ОИЦ-Ямбол проведе в петте общини на областта информационни срещи на тема ,,Предстоящото българско Председателство на Съвета на Европейския съюз“. Експертите представиха информация за същността…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.