wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 4838

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДИСКУТИРАХА НА КОНФЕРЕНЦИЯ В РУСЕ

Двудневна информационна конференция на тема „Енергийни инфраструктури“ се проведе на 17 и 18 август 2017 г. в хотел „Рига“ в Русе. В нея взеха участие български и румънски експерти, които…

Продължава...

СНЦ „МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ ПРИЕ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА ВОМР

Промени в Стратегията си за ВОМР обсъди и прие на общо събрание на 16 август 2017 г. СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“. Измененията са свързани с: актуализиране на статистически…

Продължава...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПОДХОДА ВОМР

На 16 и 17 август 2017 г., в с. Хаджиево и с. Величково, ОИЦ – Пазарджик и екипът на МИРГ – Пазарджик представиха възможностите в рамките на подхода Водено от…

Продължава...

Как се кандидатства с проекти за привличане на евросредства

Това дискутираха днес заинтересовани представители на местната общност в Областния информационен център (ОИЦ). Екипът на ОИЦ разясни изискванията и особеностите при кандидатстването с проектни предложения чрез които могат да се…

Продължава...

Голям интерес към подмерките по ПРСР в Община Генерал Тошево

Екипът на Областен информационен център – Добрич, представи предстоящите за отваряне през 2017 г. подмерки от Програмата за развитие на селските райони. На информационното събитие присъстваха над 30 души –…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.