wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 4946

За по-добро професионално обучение в Лудогорието

С церемониална първа копка започнаха строителните работи по проект BG16RFOP001-3.002-0018 „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” ‒ Исперих”, финансиран от Оперативна програма „Региони…

Read more...

ОИЦ-Ловеч проведе среща и открита приемна в Луковит

На 20 октомври в град Луковит ОИЦ-Ловеч проведе среща с открита приемна от есенния информационен цикъл в общините на област Ловеч на тема „Предстоящи възможности до края на 2017“. По…

Read more...

150 участника в цикъла от срещи за ПРСР на Областен информационен център-Видин

Интерес към мерките за инвестиции в инфраструктурата и за бизнеса проявиха в Чупрене, Макреш, Ново село и Грамада   150 души - представители на всички групи бенефиценти – общини, бизнес,…

Read more...

Среща и открита приемна на ОИЦ-Ловеч в община Априлци

На 19 октомври в град Априлци ОИЦ-Ловеч проведе първата среща с открита приемна от информационния цикъл в общините на област Ловеч. Темата на събитието „Предстоящи възможности до края на 2017“…

Read more...

Събитие с културна тематика за българското председателство на Областен управител – Ловеч и ОИЦ - Ловеч

На 16 октомври 2017 г. в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак се проведе събитие на тема „Инициативи на ЕС в областта на културата“, организирано от…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.