wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 4443

ФОТОКОНКУРС "ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017"

Областен информационен център - Благоевград обявява ФОТОКОНКУРС "ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017" като част от общата инициатива на мрежата от информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ в България - "ЗАЕДНО…

Продължава...

Ученически фотоконкурс „Лудогорието в Европейския съюз – 10 години по-късно”

Областен информационен център (ОИЦ) – Разград обявява конкурс за фотоколаж на тема „Лудогорието в Европейския съюз – 10 години по-късно”. Фотоконкурсът е част от кампанията „Заедно за Европа” на мрежата…

Продължава...

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

На 22 март 2017 г. екипът на Областен информационен център – Монтана, по покана на Кмета на Община Берковица – инж. Милчо Доцов, участва в пресконференция за стартиране на проект…

Продължава...

МИГ - Исперих проведе две информационни събития

Поредните информационни срещи на Местната инициативна група (МИГ) се състояха на 16 и 21 март в лудогорския град. Емилия Германова, изпълнителен директор на МИГ-а представи и разясни общо девет мерки…

Продължава...

ОИЦ - Бургас обявява конкурс на тема „България в ЕС: 10 години по-късно“

Скъпи приятели, по повод 10-тата годишнина от присъединяването на България към Европейския съюз, Областен информационен център – Бургас обявява конкурс за есе. Условия за участие Конкурсът е предназначен за ученици…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.