wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 4748

ЖИТЕЛИТЕ НА ПРАВЕЦ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Правец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

НОБЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД с информационен ден за представяне на проект: „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери"

НОБЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД ще проведе информационен ден за представяне на проект: „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“. Проектът се осъществява…

Продължава...

В ЕТРОПОЛЕ – С ИНТЕРЕС КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ И ГОРСКИТЕ МЕРКИ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Етрополе, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Продължава...

ОИЦ-ПЛОВДИВ ПРИСЪСТВА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА “КРЕПЕЖИ БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ“ ООД“

Областен информационен център – Пловдив присъства на заключителна пресконференция по проект „Разширяване на производствения капацитет на „Крепежи България Трейдинг“ ООД“, спечелен от фирма „Крепежи България Трейдинг“ ООД.  Проектът е изпълнен…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.