wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Сключени са 20 договора за над 602 млн. лева в сектор „Води“ по ОПОС

До момента са сключени 20 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 602…

Продължава...

Пловдив, Асеновград и Враца ще подобряват качеството на въздуха със средства по ОП „Околна среда“

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа първите три договора за безвъзмездно финансиране…

Продължава...

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения по програма „ДУНАВ“ 2014-2020

Открита е втората покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 с…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.