wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Договорените средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" са 831 млн. евро

Договорените средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 са 831 млн. евро,…

Продължава...

С над 2 милиона евро е подобрен административния капацитет на институциите, използвайки норвежкия опит

„С бюджет от 2,3 милиона евро подпомогнахме укрепването на институционалния капацитет и развитието на човешките…

Продължава...

МОСВ предостави 10 млн. лв. на здравното министерство за подобряване мониторинга на качеството на питейните води

Министерството на околната среда и водите отпуска 10 млн. лв. за оборудване на 10 лаборатории…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.