wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ продължават

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) удължи срокът на пазарните консултации за…

Продължава...

Пълният набор видео уроци за работа със системата ИСУН 2020 вече е достъпен онлайн

Видео уроците обхващат целия процес на работа с Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН…

Продължава...

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма…

Продължава...

Бележим съществен напредък в усвояването на средствата от програмен период 2014-2020 г.

Бележим съществен напредък в усвояването на средствата от програмен период 2014-2020. Това заяви заместник министър-председателят…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.