wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

София обновява 10% от трамвайната си база с швейцарски мотриси

Първите 4 швейцарски трамвая тръгнаха официално днес по линия номер 8 в София. В събитие…

Продължава...

Отворен е приемът на проекти за скрапиране на кораби по Програмата за морско дело и рибарство

От 21 април започва прием на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности”…

Продължава...

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.