wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Важни обекти от железопътна инфраструктура на България, обновени с европейско финансиране, ще бъдат открити в серия от събития

В два последователни дни, на 30 и 31 март 2017 г., министърът на транспорта, информационните…

Продължава...

Инвестиции за над 25 млн. евро подкрепиха устойчивия бизнес у нас

„Дейностите, подкрепени с 11,5 милиона евро по общо 32 проекта, фокусирани главно върху иновации и…

Продължава...

Министър Костова даде старт на проекта за пречиствателната станция на Елхово

Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова и кметът на Елхово…

Продължава...

УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.