wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

С над 200 дни на отворените врати България се включва в кампанията „Европа в моя регион 2017“

Събитията ще се проведат през април и май 2017 година във всички области на страната.…

Продължава...

Увеличава се размерът на студентските стипендии, финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

На 17 април 2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за…

Продължава...

Малина Крумова откри 15-тата годишна конференция на тема "Интернет на нещата"

Интернет е решаващ фактор за развитието на икономиката. Интернет предоставя редица възможности и предизвикателства, скъсява…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.