wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Вицепремиерът Крумова: България ще бъде активен участник в дебатите за бъдещето на Европа

България ще бъде активен участник в дебатите за бъдещето на Европа, заяви пред журналисти вицепремиерът…

Продължава...

Вицепремиерът Малина Крумова ще открие инициативата „Лагер за иновации – Sofia Innovation Camp 2017"

                        Вицепремиерът по европейските фондове Малина Крумова ще открие инициативата „Лагер за иновации - Sofia…

Продължава...

Публикувани са Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

Със Заповед РД09-1740/01.03.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР и заместник-министър на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.