wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

МОСВ предостави 10 млн. лв. на здравното министерство за подобряване мониторинга на качеството на питейните води

Министерството на околната среда и водите отпуска 10 млн. лв. за оборудване на 10 лаборатории…

Продължава...

Важни обекти от железопътна инфраструктура на България, обновени с европейско финансиране, ще бъдат открити в серия от събития

В два последователни дни, на 30 и 31 март 2017 г., министърът на транспорта, информационните…

Продължава...

Инвестиции за над 25 млн. евро подкрепиха устойчивия бизнес у нас

„Дейностите, подкрепени с 11,5 милиона евро по общо 32 проекта, фокусирани главно върху иновации и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.