wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 83

В ПАНАГЮРИЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“

На 5 септември 2017 година /вторник/ в сесийна зала в Община Панагюрище се проведе информационна среща по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради…

Read more...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПОДХОДА ВОМР

В периода от 16-ти до 31-ви август 2017 г., ОИЦ – Пазарджик и екипът на МИРГ – Пазарджик представиха възможностите в рамките на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)…

Read more...

ТОМБОЛА „ПЕСТИ И ПЕЧЕЛИ!“

На 26 юли 2017 г. от 11,30 ч. в ОИЦ – Пазарджик се проведе второто от двете тегления на томболата за семействата, които са се включили в проект „FIESTA” чрез…

Read more...

ТОМБОЛА „ПЕСТИ И ПЕЧЕЛИ!“

На 26 юли 2017 г. от 11,30 ч. в ОИЦ – Пазарджик се проведе второто от двете тегления на томболата за семействата, които са се включили в проект „FIESTA” чрез…

Read more...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ВЗЕ УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

На 19 юни 2017 г. от 13:30 часа в гр. Панагюрище, в хотел „Каменград“, в зала „Средна гора“, екипът на Областен информационен център – Пазарджик взе участие в Областна кръгла…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.