wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 70

ШЕСТ ГОДИНИ ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МРЕЖАТА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА

На 10 март 2017 г. стартира Национална кампания „Заедно за Европа“, която се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра в България. Основна цел на кампанията в цялата страна е…

Продължава...

Възможностите за финансиране чрез ЕСИФ през 2017 г. представи ОИЦ – Пазарджик

На 16 февруари 2017 г. в гр. Брацигово се проведе първото заседание на Областен съвет за развитие в Пазарджишка област за 2017 г., в което взе участие Радослав Пешалов, управител…

Продължава...

В Пещера се проведе информационна конференция за МИГ-а

В залата на Общински съвет – Пещера се проведе информационна конференция за запознаване с Местна инициативна група – Пещера, Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подхода…

Продължава...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ И МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ОТЧИТАНЕ

На 24 октомври 2016 г. в град Септември се състоя последната информационна среща от серията събития в Пазарджишка област по темите „Електронно отчитане и комуникация на проекти чрез ИСУН 2020“…

Продължава...

ОИЦ – Пазарджик участва в заседание на Областен съвет по етническите и интеграционни въпроси

На 28 юни 2016 г. в златата на общински съвет Пещера се проведе изнесеното заседание на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси, в което взеха участие представители на общините,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.