wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 77

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА КРАТЪК РАЗКАЗ НА ТЕМА: „УСПЕШНА ЧОВЕШКА ИСТОРИЯ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД“

Конкурсът се организира от Областен информационен център – Пазарджик в рамките на Национална кампания „Заедно за Европа“ на мрежата от 28 информационни центрове в страната и цели популяризиране на 60-та…

Продължава...

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ „ЧОВЕКОЛЮБИЕ"

На 26 април 2017 г. в Защитено жилище „Човеколюбие“ с подкрепата на Областен информационен център – Пазарджик се проведе Ден на отворените врати по европейски проект в рамките на инициатива „Заедно за…

Продължава...

КОРИДОР „ЕВРОПА“

Обикновен доскоро коридор в пазарджишката Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” вече грее в цветовете на уникална постоянна експозиция, включваща знамената на страните от Европейския съюз. Идеята е на учители и…

Продължава...

ОИЦ – Пазарджик приключи първата серия от събития за 2017 г.

На 21 април 2017г. в Община Пазарджик, в зала „Архитектурен съвет“ от 10:30 часа се състоя последната информационна среща от серията събития в Пазарджишка област на тема „Възможностите за финансиране…

Продължава...

Европа в моя регион 2017 г. в Сдружение "Човеколюбие"

Областен информационен център Пазарджик ще проведе Дни на отворените врати по европейски проекти в рамките на инициативата „Заедно за Европа“, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра за ЕСИФ отбелязва…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.