wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пазарджик 82

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПОДХОДА ВОМР

На 16 и 17 август 2017 г., в с. Хаджиево и с. Величково, ОИЦ – Пазарджик и екипът на МИРГ – Пазарджик представиха възможностите в рамките на подхода Водено от…

Продължава...

ТОМБОЛА „ПЕСТИ И ПЕЧЕЛИ!“

На 26 юли 2017 г. от 11,30 ч. в ОИЦ – Пазарджик се проведе второто от двете тегления на томболата за семействата, които са се включили в проект „FIESTA” чрез…

Продължава...

ТОМБОЛА „ПЕСТИ И ПЕЧЕЛИ!“

На 26 юли 2017 г. от 11,30 ч. в ОИЦ – Пазарджик се проведе второто от двете тегления на томболата за семействата, които са се включили в проект „FIESTA” чрез…

Продължава...

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ВЗЕ УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

На 19 юни 2017 г. от 13:30 часа в гр. Панагюрище, в хотел „Каменград“, в зала „Средна гора“, екипът на Областен информационен център – Пазарджик взе участие в Областна кръгла…

Продължава...

ОТЛИЧЕНИ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА КРАТЪК РАЗКАЗ

На 18 май 2017 г. от 10:00 часа в офиса на Областен информационен център – Пазарджик бяха наградени победителите в конкурс за кратък разказ на тема „Успешна човешка история чрез…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.