wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 164

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРИЯ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г. Избрана

Областният информационен център – Перник проведе среща, по повод предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. Събитието събра представители на общините, областна управа, регионални институции, електронни и печатни медии.

Управителят на ОИЦ – Перник – инж. Ирена Георгиева, представи основните аспекти на Председателството, което ще поеме страната ни на 01 януари 2018 г. Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип от всяка държава-членка за срок от шест месеца. За по-добрата приемственост и последователност в работата на Съвета е създадено така нареченото „трио“, в което участват по три държави, които изготвят и изпълняват 18-месечна програма. В периода юли 2017 г. – декември 2018 г. страната ни ще си партнира с Естония и Австрия.  

„Това Председателство на Съвета е не само превилегия, но е огромна отговорност и предизвикателство към нашата държава. Подготовката на различните компоненти като управление, визия, планиране на събитията, логистиката и др. вече е започнала. На 1 януари 2018 г. ние трябва напълно да сме готови, за да можем да защитим мястото на България в голямото европейско семейство“, сподели инж. Иван Искренов – ръководител на проекта „Функциониране на Областен информационен център – Перник.

 

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Продължава...

ПАРТНЬОРСТВОТО С МЕДИИТЕ – ФАКТОР ЗА ПОВИШЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ Избрана

На 29 ноември 2016 г., екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационен ден за проактивна работа с представители на електронни и печатни медии от област Перник на тема:…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ЗАВЪРШИ ВТОРАТА ИНФОРМАЦИОННА ОБИКОЛКА НА ОБЛАСТТА ЗА 2016 Г. Избрана

На 28 ноември 2016 г. в гр. Радомир, екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от…

Продължава...

ТРЪН УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ Избрана

На 25 ноември 2016 г., в гр. Трън, екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КОВАЧЕВЦИ Избрана

На 24 ноември 2016 г., в Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци., екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за…

Продължава...

ПРОДЪЛЖАВАТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ НА ОИЦ – ПЕРНИК В ОБЛАСТТА Избрана

В периода 21-29 ноември 2016 г., екипът на Областния информационен център – Перник провежда информационен цикъл в област Перник на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.