wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 170

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ И ЕВРОКЛУБОВЕТЕ ОТ ПЕРНИШКИТЕ УЧИЛИЩА БЯХА „НА ГОСТИ“ НА ОИЦ – ПЕРНИК Избрана

Представители на общините от пернишкия регион и европейски клубове към Професионалната гимназия по икономика, Природоматематическата гимназия „Христо Смирненски“ и Гимназията с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ гостуваха на Областния информационен център – Перник. Събитието отбеляза десетата годишнина на членството на България в Европейския съюз и е част от националната инициатива „Заедно за ЕВРОПА“, която провежда мрежата от 28-те информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 25 апpил 2005 г., българското правителство подписва един от най-важните документи от най-новата ни история – договора за присъединяване на страната ни към голямото европейско семейство и от 1 януари 2007 г. става пълноправен член на общността.

Днес представителите на европейските клубове от пернишките училища достойно защитават отреденото им място на европейската сцена. Трите клуба представиха презентации за своята дейност през годините, в които са имали не само участия на национално ниво, но и на европейско.

Инж. Иван Искеров - Ръководител на проекта за създаването и функционирането на ОИЦ – Перник, не успя да скрие своето вълнение, предизвикано от обещаващото ново поколение, и предложи на ръководителите на евроклубовете, такива срещи да станат регулярни. Средношколците и техните преподаватели откликнаха на призива, като споделиха, че наистина такова сътрудничество би било градивно и ползотворно.

Членството ни в Европейския съюз е дало възможност за реализация на много проектни идеи. Чрез европейските фондове общинските администрации са подобрили инфраструктурата и сградния фонд на публичните институции в населените места, създали са условия за туризъм и отдих, повишили са административния си капацитет. Представителите на пернишките общини споделиха опита си, като презентираха значими проекти, които са изпълнили през първия за страната ни програмен период.

 

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК С ШЕСТ ОТКРИТИ ПРИЕМНИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ Избрана

В периода 10 март – 20 май 2017 г. мрежата от 28-те информационни центрове в България за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове провежда национална кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“.…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА ОБИКОЛКА НА РЕГИОНА Избрана

В периода 10 – 21 април екипът на Областния информационен център – Перник проведе първия информационен цикъл за 2017 г. на тема: „Популяризиране на законовата рамка за финансиране на проекти…

Продължава...

ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ ОТКРИТИТЕ ПРИЕМНИ В ПЕРНИК, РАДОМИР И ЗЕМЕН, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОИЦ – ПЕРНИК Избрана

В рамките на националната инициатива „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, провеждана в периода 10 март – 20 май 2017 г. от мрежата от 28-те информационни центрове в България за популяризиране на Европейските…

Продължава...

ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН - ПЕРНИК 2017 Избрана

В периода 01 май – 20 май 2017 г. ОИЦ-Перник ще проведе Дни на отворените врати – посещение на място по проекти с европейско финансиране. Информационната поредица е част от…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ДАДЕ СТАРТА НА НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ Избрана

На проведена днес пресконференция, екипът на Областен информационен център – Перник, даде старт на национална инициатива, под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“. В срещата участваха представители на регионални медии, Бюро по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.