wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 187

Европа в моя регион - Плевен 2017

С поредица инициативи Областният информационен център в Плевен ще насочи вниманието на гражданите към реалните резултати от реализацията на проекти с европейски средства. Така област Плевен се присъединява към националната…

Продължава...

СТАРТ НА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Областният информационен център – Плевен обяви началото на съвместната национална инициатива „Заедно за Европа“ На пресконференция днес, 10 март 2017 г., екипът на Областния информационен център (ОИЦ) обяви официално началото…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА „ВАШАТА ЕВРОПА – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Областният информационен център – Плевен на гости на заключителното събитие на организираната от Народно читалище “Неофит Рилски-1872”, гр. Тръстеник, Европейска инициатива „Вашата Европа – въпроси и отговори“ По покана на…

Продължава...

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПРИОБЩАВАНЕТО НА УЯЗВИМИ ГРУПИ – ВЪВ ФОКУСА НА СРЕЩАТА В ПОРДИМ

В залата на Дневния център за възрастни с увреждания в гр. Пордим експертите от Областния информационен център – Плевен разговаряха с общинската администрация и представители на читалища за отворените процедури…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ ПЛЕВЕН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ИСКЪР

Екипът на ОИЦ – Плевен проведе информационна среща в гр. Искър, бяха представени отворените и предстоящи процедури по оперативните програми На 23 ноември екипът на Областния информационен център (ОИЦ) –…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.