wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 185

ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА „ВАШАТА ЕВРОПА – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Областният информационен център – Плевен на гости на заключителното събитие на организираната от Народно читалище “Неофит Рилски-1872”, гр. Тръстеник, Европейска инициатива „Вашата Европа – въпроси и отговори“ По покана на…

Продължава...

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПРИОБЩАВАНЕТО НА УЯЗВИМИ ГРУПИ – ВЪВ ФОКУСА НА СРЕЩАТА В ПОРДИМ

В залата на Дневния център за възрастни с увреждания в гр. Пордим експертите от Областния информационен център – Плевен разговаряха с общинската администрация и представители на читалища за отворените процедури…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ ПЛЕВЕН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ИСКЪР

Екипът на ОИЦ – Плевен проведе информационна среща в гр. Искър, бяха представени отворените и предстоящи процедури по оперативните програми На 23 ноември екипът на Областния информационен център (ОИЦ) –…

Продължава...

ОИЦ ПЛЕВЕН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ОИЦ – Плевен проведе информационна среща в гр. Долна Митрополия за отворените и предстоящите процедури по оперативните програми На 16 ноември екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен организира…

Продължава...

ОИЦ ПЛЕВЕН СТАРТИРА ВТОРИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦИКЪЛ ЗА 2016 Г. В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ОИЦ – Плевен проведе информационна среща в гр. Гулянци за отворените и предстоящите процедури по оперативните програми На 1 ноември екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Плевен организира първа…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.