wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 289

ОИЦ – Пловдив представи очакванинподмерки от ПРСР и процедура по ОПИК в Асеновград и Хисаря

Повече от 60 представители на общинските администрации в пловдивските общини Асеновград и Хисаря, земеделски производители, читалищни дейци, управители на фирми и граждани присъстваха на информационните събития, организирани от ОИЦ-Пловдив в…

Read more...

ОИЦ-Пловдив се срещна с кандидат-бенефициенти по време на Фермер Експо Раковски 2017

По покана на организацията на производителите „Фермерско мляко” ООД, експертите на Областен информационен център – Пловдив посетиха Фермер Експо Раковски 2017, където осъществиха среща с кандидат-бенефициенти на тема „Възможностите за…

Read more...

ОИЦ – Пловдив представи процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК в гр. Раковски

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 представиха експертите на ОИЦ – Пловдив на информационна среща в град Раковски. На събитието присъстваха представители на общинската администрация…

Read more...

ОИЦ-Пловдив гост на въвеждаща пресконференция на Темподем ЕООД

Въвеждаща пресконференция, във връзка със стартирането на проект "Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД", бе реализирана в административната сграда на фирмата в село Труд, община „Марица“. Общата стойност на…

Read more...

Пловдивска фирма повишава енергийна си ефективност с 61% до 2019 г.

Екипът на ОИЦ-Пловдив присъства на първото публично информационно събитие - въвеждаща пресконференция по проект „Енергийна ефективност на фирма „МПЛАСТ“ ООД“ в град Пловдив. Това е вторият спечелен проект на фирмата,…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.