wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 247

Информационна среща на ОИЦ-Пловдив в гр. Хисаря

Областен информационен център-Пловдив проведе информационна среща с представители на бизнеса, местната власт и гражданския сектор в гр. Хисаря. Екипът на ОИЦ-Пловдив представи две процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките…

Продължава...

ОИЦ – Пловдив с първо за годината събитие в гр. Брезово

При изключително голям интерес премина първата за 2017 година среща на Областен информационен център – Пловдив в гр. Брезово. ОИЦ – Пловдив се включи с мобилен офис в мероприятие, организирано…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив се срещна с представители на медиите от града и региона

Областен информационен център – Пловдив е предоставил информация относно възможностите за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ на Европейския съюз на над 2 000 души през 2016 г. 1671…

Продължава...

Българското Председателство на Съвета на ЕС – тема на информационна среща на ОИЦ – Пловдив

Среща, посветена на предизвикателствата и възможностите пред България по време на предстоящото Председателство на страната ни на Съвета на Европейския Съюз през 2018 год. проведе Областен информационен център – Пловдив.…

Продължава...

С посещения на общините „Марица“ и Сопот приключиха инфо срещите на ОИЦ-Пловдив за 2016 г.

Областен информационен център – Пловдив успешно приключи втория цикъл от информационни събития в 18-те пловдивски общини, които трябваше да реализира до края на 2016 г. Домакини на последните две информационни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.