wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 254

ОИЦ – Пловдив популяризира националната кампания „ЗАЕДНО за Европа“ в с. Йоаким Груево, община Стамболийски

Областен информационен център-Пловдив проведе информационна среща в с. Йоаким Груево, община Стамболийски. Пред участниците в срещата бяха представени трите годишнини, които отбелязваме през 2017 г. /60 години Европейски социален фонд,…

Продължава...

ОИЦ – Пловдив популяризира националната кампания „ЗАЕДНО за Европа“ по време на хепънинга по случай Световния ден на водата

Областен информационен център – Пловдив популяризира националната кампания под мотото „ЗАЕДНО за Европа“ по време на празничния хепънинг, който се реализира в Цар Симеоновата градина по повод Световния ден на…

Продължава...

ОИЦ – Пловдив популяризира националната кампания „ЗАЕДНО за Европа“ в Куклен и Съединение

Десетки жители на пловдивските общини Куклен и Съединение се включиха активно в първите мероприятия, част от националната кампания, която Областен информационен център – Пловдив реализира в областта. Участниците имаха възможност…

Продължава...

Конкурси на тема "България в ЕС: 10 години по-късно" стартира ОИЦ -Пловдив

 Кампания „ЗАЕДНО за Европа“, Част от кампанията на ЕК „Европа в моя регион 2017“ Регламент за провеждане на Областни конкурси за есе, рисунка или фотография/аудио-визуален продукт на тема „България в…

Продължава...

Стартира националната кампания „ЗАЕДНО за Европа“ в Област Пловдив

Областен информационен център – Пловдив стартира националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, която се провежда под мотото „ЗАЕДНО за Европа“.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.