wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-5-004 „Преработка на продуктите от риболов и аквакултури“ - 19/05/2017

В изпълнение на чл. 34. (1) от ЗУСЕСИФ, въз основа на извършена оценка за административно съответствие и допустимост на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и…

Продължава...

Отворен е приемът на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности” - 21/04/2017

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво…

Продължава...

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

В изпълнение на чл. 34. (1) от ЗУСЕСИФ, въз основа на извършена оценка за административно съответствие и допустимост на проектни предложения по процедура BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“…

Продължава...

Презентации от информационни срещи във Варна и Бургас - 6-7 април 2017 г.

Презентация на мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“ Презентация по мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки" Презентация по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Продължава...

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-2.002 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”

В изпълнение на чл. 34. (1) от ЗУСЕСИФ, въз основа на извършена оценка за административно съответствие и допустимост на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-2.002 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти” от Програмата…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.