wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 5.4. „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ“ - 21/09/2017

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 обявява за обществено обсъждане документите за втори прием по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов…

Продължава...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 2.2 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“, СЕКТОР "МАЛКИ ПРОЕКТИ" - 08/09/2017

УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи за втори прием по процедура за подбор на проекти по мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите" , сектор "Малки проекти".  Предвиденият бюджет…

Продължава...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 2.2 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“, СЕКТОР "МАЛКИ ПРОЕКТИ" - 08/09/2017

УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи за втори прием по процедура за подбор на проекти по мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите" , сектор "Малки проекти".  Предвиденият бюджет…

Продължава...

Прием на проекти по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

От 18 юли 2016 г. стартира приемът на заявления по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програмата за морско дело и рибарство. Мярката подпомага модернизацията на…

Продължава...

Прием на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, сектор „Малки проекти”

От 27 юли 2016 г. стартира приемането на заявления по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Програмата за морско дело и рибарство. Предвиденото финансиране от 2 млн. лв. е…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.