wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 492

Публикации и издания на ОИЦ - Разград

 

Пресконференция по проект на програма „Еразъм+”

Основно училище „Ив. Сергеевич Тургенев” проведе пресконференция с представители на медиите по повод изпълнението на проект, финансиран от Програма „Еразъм+”. Домакин на събитието беше Областния информационен център (ОИЦ) – Разград.…

Продължава...

Успешно приключи европроект за младежи в община Лозница

Проектът „Активирани и мотивирани младежи от община Лозница” по процедура „Активни”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. приключи днес с кръгла маса.  Участници в събитието бяха…

Продължава...

Информационна обиколка и Дни на отворените врати в Лудогорието

В периода 19 април – 11 май екипът на Областен информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе цикъл от информационни срещи във всичките седем общини от Разградска област на тема…

Продължава...

Четящи хора си дадоха среща в ОИЦ – Разград

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград прие за пореден път поканата на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев” да бъде един от домакините в националната кампания „Маратон на четенето” и „Походът…

Продължава...

В Лудогорието ще се разкрият 320 работни места по процедура на ОП „Развитие на човешките ресурси”

На свое заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград оцени и класира всички подадени от кандидати – работодатели заявки по процедура „Обучение и заетост на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.