wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 537

С обмяна на опит приключи екологичен проект

В дните 22 и 23 септември ученици и преподаватели от местни училища, общински съветници и представители на Младежкия екофорум от Исперих обмениха опит и идеи за включване на младите хора…

Read more...

Исперихско училище е партньор по нов Еразъм+ проект

В нов проект се включва Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в град Исперих. Заедно с четири средни училища от градовете Бърлад (Румъния), Боса (Италия), Бренес (Испания) и Маниса…

Read more...

Млади експерти по европрограмите работиха в ОИЦ – Разград за един ден

Под надслова „Вдъхнови бъдещето” на 12 октомври се проведе 16-то издание на инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от JA Bulgaria (Джуниър Ачийвмънт България). За участие тази година са кандидатствали…

Read more...

В Исперих изпълняват проект за образователна интеграция

В Лудогорската община се изпълнява проект BG05M2OP001-3.002-0367-C01 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бенефициент е Община Исперих,…

Read more...

Пресконференция на ОИЦ – Разград

На среща с журналисти от национални, регионални и местни медии, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) представи напредъка по изпълнението на европрограмите в Лудогорието от началото на настоящия програмен период…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.