wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 525

Как се кандидатства с проекти за привличане на евросредства

Това дискутираха днес заинтересовани представители на местната общност в Областния информационен център (ОИЦ). Екипът на ОИЦ разясни изискванията и особеностите при кандидатстването с проектни предложения чрез които могат да се…

Продължава...

Екипът на ОИЦ се срещна и с последната смяна екоактивисти

Двадесетото „Еколято” – общинска програма за екологично възпитание на подрастващите приключва. Това е добра практика за осмисляне свободното време на учениците през лятната ваканция и се провежда от Центъра за…

Продължава...

Община Самуил завършва успешно социален европроект

Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и на хора над 65 г. в Община Самуил” по процедура „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на…

Продължава...

Областният съвет на БЧК Разград започна информационна кампания

Днес в залата на Община Исперих, Областният съвет (ОС) на БЧК Разград проведе информационна среща с кметовете на населени места, председатели на клубовете на пенсионерите и инвалидите от община Исперих,…

Продължава...

Подобряват условията на труд с европроект

Строителната фирма „САВ – Разград” ООД, редовен изпълнител и подизпълнител на инфраструктурни европроекти, стартира собствен проект за подобряване условията на труд в предприятието. Целта е да се подобри работната среда…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.