wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 525

Продължава европроекта за безработни младежи в Община Кубрат

С 20 участници стартира втория етап на проект „Активни младежи – устойчиво бъдеще за община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Инициативата за младежка заетост.

Курсистите са трайно безработни млади хора от град Кубрат и селата: Савин, Беловец, Сеслав и Севар. Младежите ще преминат 30 учебни часа мотивационно обучение и 300 учебни часа с теоретична и практическа част за придобиване на професионална квалификация „Работник в озеленяването” и „Озеленяване и цветарство”. По време на обученията участниците ще получават стипендии в размер на 10 или 15 лева на ден, в зависимост от това дали са от града или от друго населено място. След приключване на обученията, в началото на мсесец юли т. г., 17 души ще бъдат назначени на работа в община Кубрат.

В първия етап на проекта 13 младежи преминаха обучение и са назначени за срок от 6 месеца като озеленители в кметствата на общината. Те се включиха активно в озеленяването на централната градска част на Кубрат по време на празниците през месеците април и май тази година.

Основната цел на проекта, е да бъде създадена заетост на 30 младежи с работодател Община Кубрат. Общият бюджет на проекта е 204 476,70 лева, а периодът за изпълнение на дейностите ‒ 22 месеца.

Бенефициент на средствата е СНЦ „Агробизнесцентър” – Кубрат с партньори: Община Кубрат, СНЦ „Зорница” и Център за професионално обучение към „Бейском” ООД.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Магистрати дискутираха проектозакон в Разград

В рамките на експертна дискусия в Разград днес, магистрати от Варненския апелативен район, включващ пет административни области ‒  Варна, Разград, Шумен, Търговище и Силистра, инспектори в детски педагогически стаи, представители…

Продължава...

Дни на отворените врати по европроекти в Лудогорието

В периода от 19 април до 15 май 2017 г. Областният информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе Дни на отворените врати при получатели на средства от проекти с европейско финансиране.…

Продължава...

Обявена е обществена поръчка за благоустрояването на Разградския квартал „Орел”

Община Разград – бенефициент на евросредства по проект „Паркоустрояване на зелени площи в кв. „Орел”, град Разград” обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни дейности по…

Продължава...

ШЕСТА КАМПАНИЯ „ДНИ НА ЕВРОПА” СЕ ПРОВЕДЕ В РАЗГРАД

За шести пореден път Областният информационен център (ОИЦ) проведе кампанията за широката общественост „Дни на Европа в Разград”. От 9 до 12 май 2017 г. в  събитията, популяризиращи приноса на…

Продължава...

ОИЦ-Разград проведе цикъл от информационни срещи в Лудогорието

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе цикъл от информационни срещи на тема „Актуални и предстоящи възможности по европрограмите”. Събитията се състояха в периода 19 април ‒ 11…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.