wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 508

Възпитаници на Разградско училище са на посещение в Испания

Пътуването е в рамките на проект по Програма „Еразъм+”, в който Основно училище „Ив. С. Тургенев” гр. Разград е партньор на учебни заведения от Полша, Испания, Италия, Кипър и Турция.

Седмокласничките Мария и Станимира, Кристиян и Алкин от 6-ти клас, заедно с Милена Орешкова, ръководител на проекта и директор на училището, както и Айтен Кязимова ‒ ръководител на групата и преподавател по английски език са на посещение в испанския град Дос Ерманас.

Учениците от групата са избрани чрез мониторинг на знанията им по английски език през цялата учебна година. Те са натрупали и най-много кредити от активна извънкласна дейност. Оценени са не само за отличните резултати по учебните предмети, но и по тяхната творческа инициативност, изявена гражданска позиция и креативност. В рамките на проектните дейности участниците полагат изпити по английски език, като едновременно с това организират различни дейности в училище, разнообразяващи ученическия живот и участват активно в извънкласни проекти и инициативи. Членуват в клуб „Наблюдател” и представят училището си на редица регионални и национални конкурси, на които получават престижни награди.

Сега домакини по проекта са испанците, през септември ще са италианците, а през месец март 2018 година ‒ гости ще посреща основното училище от Разград.

Общата цел на проекта по Програма „Еразъм+” е активно изучаване на английски език в различна езикова среда, създаване и активна работа на ученически парламент, както и обмен на добри практики.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Продължава...

МИГ Завет - Кубрат проведе информационни дни

Местната инициативна група (МИГ) Завет - Кубрат популяризира Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията. Това стана на 29 март т. г. на две иформационни срещи с…

Продължава...

Наградиха призьорите в националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов”

Петото издание на надпреварата за млади журналисти бе на тема „Светът под лупа”. В него участваха деца от 41 населени места на 21 областни центъра в страната, с общо 244…

Продължава...

Европа в моя регион ‒ Разград 2017

В периода 19 април – 15 май Областен информационен център - Разград ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране. Събитията ще се състоят във всички общински…

Продължава...

Покана за кръгла маса по проект на Община Завет

На 7 април 2017 г. (петък) от 10:00 часá в заседателна зала №201 на Общинска администрация - Завет ще се проведе заключителна кръгла маса по проект „Активирани и мотивирани младежи…

Продължава...

Среща на ОИЦ-Разград с организации на пенсионерите

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград проведе поредната си среща с членове на oбластния и общински съюзи на пенсионерите. Присъстващите узнаха възможностите и начините за кандидатстване с проекти…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.