wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 539

Информационен ден по проект „Твоят час” в Разград

Събитието бе организирано от Регионалното управление на образованието в края на първата година от реализацията на проекта, финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Проектът има за цел развитието на заложбите и способностите на учениците в избрани от тях области,  повишаване на успеваемостта им и задържането им в образователната система.

Представени бяха постигнатите резултати при изпълнението на проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I”. В 58 училища от областта са сформирани 639 клубове и извънкласни дейности, в които са обхванати 8014 деца. Най-много, с по 33 организирани групи, са разградските учебни заведения Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” и Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман”.

В информационния ден взеха участие заместник-областният управител, заместник кметове на общини от региона, ръководители в сферата на образованието, директори на училища, педагози, ученици от извънкласни дейности и клубове, граждани и медии.

Присъстващите имаха възможност да се запознаят с резултатите от дейността на 16  клуба – училищни танцови състави, театрални студия, клубове по роботика, химия, мода и приложни изкуства. Експонирани бяха и 5 изложби на малки художници.

През новата учебна 2017/2018 година, в срок до 12 октомври, директорите на участващите училища могат да актуализират в уеб-портала на проекта „Твоят час” (фаза ІІ) броя и програмите на регистрираните извънкласни форми. Проектните дейности следва да бъдат приключени до 31 ноември 2018 г.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Read more...

Регионална информационна среща по Програма „Мост към бизнеса” се състоя в ОИЦ – Разград

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград бе съорганизатор и домакин на информационна среща за представяне на Програма „Мост към бизнеса” пред заинтересовани страни от региона. Участваха представители на областната администрация,…

Read more...

Продължава европроекта за безработни младежи в Община Кубрат

С 20 участници стартира втория етап на проект „Активни младежи – устойчиво бъдеще за община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Инициативата за младежка…

Read more...

Магистрати дискутираха проектозакон в Разград

В рамките на експертна дискусия в Разград днес, магистрати от Варненския апелативен район, включващ пет административни области ‒  Варна, Разград, Шумен, Търговище и Силистра, инспектори в детски педагогически стаи, представители…

Read more...

Дни на отворените врати по европроекти в Лудогорието

В периода от 19 април до 15 май 2017 г. Областният информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе Дни на отворените врати при получатели на средства от проекти с европейско финансиране.…

Read more...

Обявена е обществена поръчка за благоустрояването на Разградския квартал „Орел”

Община Разград – бенефициент на евросредства по проект „Паркоустрояване на зелени площи в кв. „Орел”, град Разград” обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни дейности по…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.