wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 525

Информационна обиколка и Дни на отворените врати в Лудогорието

В периода 19 април – 11 май екипът на Областен информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе цикъл от информационни срещи във всичките седем общини от Разградска област на тема „Актуални и предстоящи възможности по европрограмите”.

Поканени са представители на широката общественост ‒ граждани, неправителствени организации, стопанския сектор, местните власти, културни и образователни институции и медии. Участниците ще се запознаят с възможностите за кандидатстване с проекти по отворени и предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по европрограмите. Ще бъдат дискутирани предизвикателствата пред българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 година, както и възможностите, които то предоставя.

Информационните срещи ще се проведат в общинските центрове, както следва:

 • Цар Калоян, 19 април (сряда) от 13:30 ч., Социален център;
 • Самуил, 20 април (четвъртък) от 13:00 ч., Народно читалище „Христо Ботев”;
 • Лозница, 25 април (вторник) от 13:00 ч., Център за социална рехабилитация и интеграция;
 • Завет, 27 април (четвъртък) от 13:30 ч., Заседателна зала на Общинския съвет;
 • Кубрат, 3 май (сряда) от 13:00 ч., Дневен център за възрастни с увреждания;
 • Исперих, 4 май (четвъртък) от 13:30 ч., Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания;
 • Разград, 11 май (четвъртък) от 13:30 ч., Младежки клуб на Средношколското общежитие („Зайо Байо“).

Продължават дейностите от инициативата „Заедно за Европа” на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), в рамките на кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион 2017”. В периода 19 април – 15 май, ОИЦ - Разград организира Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране.

Събитията,  на които бенефициентите ще споделят своя опит и постигнатите резултати ще се състоят във всички общински центрове на област Разград:

 • Цар Калоян, 19 април (сряда) от 14:30 ч., проект „Достоен живот за всички”, Център за социална рехабилитация и интеграция;
 • Самуил, 20 април (четвъртък) от 14:00 ч., проект „Детство без граници”, Център за услуги за ранно детско развитие;
 • Лозница, 25 април (вторник) от 14:00 ч., проект „Център за социална рехабилитация и интеграция”;
 • Завет, 27 април (четвъртък) от 14:30 ч., проект „Автомивка и сервиз за автомобилни гуми”, „Стоянов авто” ЕООД;
 • Кубрат, 3 май (сряда) от 14:00 ч., проект „Подкрепа за независим живот”, Дневен център за възрастни с увреждания;
 • Кубрат, 3 май (сряда) от 15:00 ч., проект „Фирма за изработване и ремонт на покривни конструкции”, „Кадро” ООД;
 • Исперих, 4 май (четвъртък) от 14:30 ч., проект „Осигуряване на топъл обяд”, Социален патронаж;
 • Разград, 12 май (петък) от 11:00 ч., проект „Козметично ателие „БЕТИ-ОРВА”;
 • Разград, 15 май (понеделник) от 14:00 ч., проект „Застрахователен представител”, ЕТ „Анимари – Анелия Маринова”.

На интернет страницата на Европейската комисия могат да се видят местата на Дните на отворените врати в Разградска област (Europe in My Region ‒ Razgrad 2017), отбелязани на Картата на събитията (Open EU Project Days ‒ Map of events) ‒  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion

Събитията са открити за всички желаещи да научат повече за актуалните възможности по европрограмите и за постигнатите резултати по европроекти в Лудогорието!

Заповядайте!

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Четящи хора си дадоха среща в ОИЦ – Разград

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград прие за пореден път поканата на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев” да бъде един от домакините в националната кампания „Маратон на четенето” и „Походът…

Продължава...

В Лудогорието ще се разкрият 320 работни места по процедура на ОП „Развитие на човешките ресурси”

На свое заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград оцени и класира всички подадени от кандидати – работодатели заявки по процедура „Обучение и заетост на…

Продължава...

По проект Агенцията за социално подпомагане подобрява капацитета на служителите си

Проектът „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” започна в началото на месец февруари 2017 г. Той е финансиран от Оперативна…

Продължава...

Кръгла маса по европроект за младежи се състоя в Завет

Проектът „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Инициативата за младежка заетост и е към своя край. В провелата се…

Продължава...

Възпитаници на Разградско училище са на посещение в Испания

Пътуването е в рамките на проект по Програма „Еразъм+”, в който Основно училище „Ив. С. Тургенев” гр. Разград е партньор на учебни заведения от Полша, Испания, Италия, Кипър и Турция.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.