wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 539

Пресконференция по проект на програма „Еразъм+”

Основно училище „Ив. Сергеевич Тургенев” проведе пресконференция с представители на медиите по повод изпълнението на проект, финансиран от Програма „Еразъм+”. Домакин на събитието беше Областния информационен център (ОИЦ) – Разград.

Пред журналистите Айтен Кязимова, координатор на разградския екип по проекта и преподавател по английски език в училището, представи напредъка по него до момента и оповести дейностите, които предстои да се изпълнят.

В рамките на проекта група ученици наскоро се завърна от обучително пътуване в град Дос Ерманас (Испания). Седмокласничката Станимира направи подготвена от нея презентация „Моето пътуване до Испания”. Всички останали участници във визтата – съученичката ú Мария, и шестокласниците Кристиян и Алкин, споделиха поотделно своите впечатления от природата, инфраструктурата и гостоприемността на града от топлата страна. Откроиха приликите и разликите на образователните системи там и у нас.

Милена Орешкова, ръководител на проекта и директор на училището отбеляза, че това пътуване е било много вълнуващо за децата и те са се завърнали удовлетворени от осъществената обмяна на опит и добри практики. Добави, че по испанския пример в училището в Разград ще се обособи „стая за стрес”, в която малчуганите от първи и втори клас ще могат да преодоляват напрежението и агресията, натрупали се у тях по различни поводи в ежедневния учебeн процес.

Стана ясно, че предстои още едно пътуване на разградска група в чужбина. То ще се осъществи през месец септември тази година, дестинацията ще бъде Италия. През март догодина гости, определени от партньорските учебни заведения по проекта ще посрещне училището в нашия град.

ОУ „Ив. С. Тургенев” участва в реализацията на проекта с училища от Полша, Испания, Италия, Кипър и Турция.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.

Read more...

Успешно приключи европроект за младежи в община Лозница

Проектът „Активирани и мотивирани младежи от община Лозница” по процедура „Активни”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. приключи днес с кръгла маса.  Участници в събитието бяха…

Read more...

Информационна обиколка и Дни на отворените врати в Лудогорието

В периода 19 април – 11 май екипът на Областен информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе цикъл от информационни срещи във всичките седем общини от Разградска област на тема…

Read more...

Четящи хора си дадоха среща в ОИЦ – Разград

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград прие за пореден път поканата на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев” да бъде един от домакините в националната кампания „Маратон на четенето” и „Походът…

Read more...

В Лудогорието ще се разкрият 320 работни места по процедура на ОП „Развитие на човешките ресурси”

На свое заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград оцени и класира всички подадени от кандидати – работодатели заявки по процедура „Обучение и заетост на…

Read more...

По проект Агенцията за социално подпомагане подобрява капацитета на служителите си

Проектът „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” започна в началото на месец февруари 2017 г. Той е финансиран от Оперативна…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.