wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 539

Кръгла маса по европроект за младежи се състоя в Завет

Проектът „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Инициативата за младежка заетост и е към своя край.

В провелата се на 7 април кръгла маса участие взеха заместник-кметът на община Завет Ертан Бахар,  ръководителят на Агробизнесцентър – Кубрат Павлин Петров, кметове на кметства,  представители на неправителствени организации, дирекциите „Бюро по труда” и „Социално подпомагане” в Кубрат, общински служители и екипът за управление на проекта.

Ръководителят на проекта и секретар на Общината Халиме Добруджан представи дейностите по неговото изпълнение, анализира и оцени постигнатите резултати. Посочи проблемите на целевата група (младежи на възраст от 15 до 29 години) и установяването на трайно партньорство между участниците в проекта: бенефициент, партньор, целева група, образователни институции, Бюро по труда и медии. Сподели намерението партньорството да бъде ефективно и да се използва в бъдещи проекти и инициативи.

Проектът „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет” е насочен към активиране и интегриране на трудовия пазар на 26 младежи от община Завет, които не са в образование или обучение, не са включени в заетост при работодател и не са регистрирани като безработни лица в Бюрото по труда.

Дейностите се изпълняват в партньорство с Агробизнесцентър – Кубрат, а крайният срок за тяхното осъществяване е месец май тази година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Read more...

Възпитаници на Разградско училище са на посещение в Испания

Пътуването е в рамките на проект по Програма „Еразъм+”, в който Основно училище „Ив. С. Тургенев” гр. Разград е партньор на учебни заведения от Полша, Испания, Италия, Кипър и Турция.…

Read more...

МИГ Завет - Кубрат проведе информационни дни

Местната инициативна група (МИГ) Завет - Кубрат популяризира Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията. Това стана на 29 март т. г. на две иформационни срещи с…

Read more...

Наградиха призьорите в националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов”

Петото издание на надпреварата за млади журналисти бе на тема „Светът под лупа”. В него участваха деца от 41 населени места на 21 областни центъра в страната, с общо 244…

Read more...

Европа в моя регион ‒ Разград 2017

В периода 19 април – 15 май Областен информационен център - Разград ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране. Събитията ще се състоят във всички общински…

Read more...

Покана за кръгла маса по проект на Община Завет

На 7 април 2017 г. (петък) от 10:00 часá в заседателна зала №201 на Общинска администрация - Завет ще се проведе заключителна кръгла маса по проект „Активирани и мотивирани младежи…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.