wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 508

Регионална информационна среща по Програма „Мост към бизнеса” се състоя в ОИЦ – Разград

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград бе съорганизатор и домакин на информационна среща за представяне на Програма „Мост към бизнеса” пред заинтересовани страни от региона. Участваха представители на областната администрация, местните власти, дирекция „Бюро по труда”, училища, неправителствения сектор и здравни медиатори.

Партньори за осъществяване на дейностите по програмата в Лудогорието са Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” - гр. Велико Търново и Сдружение с нестопанска цел „Феникс - Разград”.

Конкретните дейности и очакваните от тях резултати за териториите на областите Разград, Русе, Шумен и Силистра представи председателят на Сдружение „Феникс-Разград” Огнян Станчев.

Програмата „Мост към бизнеса” се реализира в рамките на  Инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и в Унгария. Изпълнява се от Фондация Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Автономия”, Унгария и Централноевропейски университет, Унгария. Финансовата подкрепа е по Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) 2014-2020 г.

Основна цел е да се подпомогне достъпа на млади роми на възраст между 18-35 години до такива позиции и работни места в частния бизнес, които съответстват на тяхното образование и квалификация.

В България Програмата ще обхване минимум 150 младежи със завършено средно или висше образование от различни области на страната. Ще им бъде предоставена интегрирана и персонализирана услуга, включително: кариерно ориентиране; съдействие при контакти с работодатели, които са изразили интерес към инициативата; различни видове обучения в зависимост от нуждите на участниците; наставничество след наемането им на работа.

Важен компонент е превенцията на отпадането на ученици от средното образование, като се предлага менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последна и предпоследна година на обучение. В зависимост от индивидуалните нужди на младежите, ще им се осигурят допълнителни занимания за успешно полагане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), ще се организират мотивационни публични събития, срещи с представители на бизнес организации, посещения и срещи с представители на университети с успешни представители на ромската общност.

Задачата на партньорите е да фасилитират достъпа до предлаганото обучение на младежите, както и други дейности, свързани с изграждането у тях на капацитет и опит.

Повече за програмата, насоките и формулярът за кандидатстване може да се прочете тук:

http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/view.cfm?id=103

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Продължава европроекта за безработни младежи в Община Кубрат

С 20 участници стартира втория етап на проект „Активни младежи – устойчиво бъдеще за община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Инициативата за младежка…

Продължава...

Магистрати дискутираха проектозакон в Разград

В рамките на експертна дискусия в Разград днес, магистрати от Варненския апелативен район, включващ пет административни области ‒  Варна, Разград, Шумен, Търговище и Силистра, инспектори в детски педагогически стаи, представители…

Продължава...

Дни на отворените врати по европроекти в Лудогорието

В периода от 19 април до 15 май 2017 г. Областният информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе Дни на отворените врати при получатели на средства от проекти с европейско финансиране.…

Продължава...

Обявена е обществена поръчка за благоустрояването на Разградския квартал „Орел”

Община Разград – бенефициент на евросредства по проект „Паркоустрояване на зелени площи в кв. „Орел”, град Разград” обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни дейности по…

Продължава...

ШЕСТА КАМПАНИЯ „ДНИ НА ЕВРОПА” СЕ ПРОВЕДЕ В РАЗГРАД

За шести пореден път Областният информационен център (ОИЦ) проведе кампанията за широката общественост „Дни на Европа в Разград”. От 9 до 12 май 2017 г. в  събитията, популяризиращи приноса на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.