wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 217

ОИЦ-РУСЕ СЪБРА ПЕНСИОНЕРИ НА ФОРУМ ЗА АКТИВНО ДЪЛГОЛЕТИЕ

Форум „Активно дълголетие“ проведе днес Областният информационен център – Русе в партньорство с Областния съвет на БЧК – Русе и Областния съвет на Съюза на пенсионерите 2004. Тъй като до…

Read more...

СВРЪХТЕХНОЛОГИЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР В РУМЪНИЯ – ДОБРА ПРАКТИКА В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Свръхтехнологичен изследователски център по фотоника и лазерна физика се реализира с европейски средства в Мъгуреле, южно от Букурещ. Модерната научна инфраструктура се изгражда по проект ЕLI-NP („Екстремна светлинна инфраструктура –…

Read more...

УО на ОП РЧР ПРЕДСТАВИ В РУСЕ „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ И „ОТКРИЙ МЕ“

Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ представи днес в Русе две отворени за кандидатстване процедури: „Специфични обучения“ и „Открий ме“. В събитието участваха и експерти на Областния…

Read more...

ОИЦ-РУСЕ С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА УЧАСТВА В НОЩТА НА УЧЕНИТЕ

С изнесена приемна се включи Областният информационен център- Русе в Нощта на учените. Във фоайето на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ центърът подреди свои информационни материали за програми, които финансират образование,…

Read more...

РУСЕНЦИ С ИНТЕРЕС КЪМ ПРОГРАМИТЕ „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ И „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“

При засилен интерес премина информационната среща на тема „Приоритети и възможности за финансиране на програмите „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“ , която Областният информационен център – Русе организира с…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.