wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 201

ОИЦ-Русе представи книгата „Преодоляване“, издадена с подкрепата на ОПРЧР

     Областният информационен център- Русе влезе в необичайна роля и пред отбрана публика представи вчера в офиса си книгата „Преодоляване“. Причината това да се случи е, че изданието излиза с…

Продължава...

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД ВНЕДРЯВА ИНОВАЦИОННЕН ПРОЦЕС ПО ОПИК

Иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла в стационарен и мобилен вариант ще внедри Приста Ойл Холдинг ЕАД в производството си, обявиха от компанията на пресконференция. Инвестицията е…

Продължава...

РЕМОНТИРАТ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В РУСЕ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Община Русе стартира проект за цялостно обновяване и модернизиране на материално-техническата база на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в риск. Това стана ясно на пресконференция днес, в…

Продължава...

ОИЦ-Русе празнува заедно с Мрежата шести рожден ден по време на карнавала в Габрово

Преоблечени като пъстра група туристи от цял свят представителите на Мрежата от информационни центрове преминаха по улиците на Габрово по време на тазгодишното издание на карнавала в града. По този…

Продължава...

МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ОПИК ДОВЕДЕ ДО 25 % РЪСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В „ДУНАВ ПРЕС“ АД

Автоматична листова щанц машина и съгъвачно-лепачна е закупила и въвела в експлоатация по ОП „Иновации и конкурентоспобност“ 2014 – 2020 русенската компания „Дунав прес“ АД. В резултат на новото технологично…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.