wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 188

Информационно събитие на ОИЦ и УО на ОПИК събра бизнеса в Шумен Избрана

Информационно събитие на тема " Проекти за иновации в предприятията“ се проведе днес в Областен информационен център - Шумен. То бе съвместна инциатива на ОИЦ и Управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност". При откриването на форума, управителят на ОИЦ, Галина Минчева изнесе информация за изпълнението на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"(ОПРКБИ) в област Шумен в периода 2007-2015. По данни от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), фирмите от област Шумен са усвоили близо 33,5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма и са инвестирали тези средства в общо 48 успешно реализирани проекта. Основно инвестициите по тях са били насочени към подобряване на технологиите и управлението в предприятията и повишаване на енергийната ефективност. По брой на изпълнените договори по ОПРКБИ област Шумен заема устойчива втора позиция след Варна в Североизточен регион (СИР) през първия програмен период, показват статистическите данни.
Главният директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката Ивелина Пенева, която е родом от Шумен, сподели задоволството си от доброто представяне на фирмите от областта при реализирането на ОПРКБИ през първия програмен период. Тя изрази надежда за още по-успешната им бъдеща работа по проектите през новия програмен период. Пенева представи пред бизнеса възможностите на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" и две процедури за кандидатстване по ОП "Иновации и конкурентоспособност". Това са „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Близо 50 представители на микро, малки, средни и големи предприятия от област Шумен получиха отговор на поставени от тях въпроси във връзка с допустимите дейности и разходи по двете процедури. В дискусията участва и началникът на Регионален сектор "Варна" към ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" Владимир Бобев. Гост на форума бе зам.-кметът на Община Шумен Росица Антонова.

Продължава...

ОИЦ-Шумен запозна бенефициенти с новата платформа за електронно отчитане на проекти Избрана

Около 100 души от област Шумен събра на заключително информационно събитие, ОИЦ-Шумен. То се проведе на 10 декември в Гранд хотел - Шумен и е финалната проява на центъра в…

Продължава...

Бюлетин и полезна информация - ОИЦ Шумен Избрана

Нов програмен период (2014-2020). Оперативни програми и процедури за кандидатстване  

Дни на отворените врати и карта на успешни европейски проекти в област Шумен

Дни на отворените врати и карта на успешни европейски проекти в област Шумен От 18 – 28 април 2017г. в 10 шуменски училища ще бъдат проведени „Дни на отворените врати“.…

Продължава...

ОИЦ - Шумен представи националната инициатива "ЗАЕДНО за ЕВРОПА" пред медии

Днес, с пресконференция в зала на хотел „Контеса“, Областен информационен център – Шумен (ОИЦ – Шумен), беше дадено начало на национална кампания под мотото: „Заедно за Европа”. Кампанията е съвместна…

Продължава...

Двудневно обучение за оперативните програми проведе ОИЦ-Шумен

Двудневно обучение на тема "Оперативните програми през 2017г." проведе Областния информационен център в Шумен. Форумът се състоя в периода 20-21 декември, а в програмата му бяха включени актуални теми, свързани…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.