wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 193

Завърши двудневно обучение на ОИЦ-Шумен Featured

Над 70 бенефициенти - представители на местни инициативни групи, общини, фирми и неправителствени организации се включиха в двудневното обучение на Областен информационен център - Шумен, проведено на 13 и 14 септември в офиса на ОИЦ. Изключително висок бе интересът на участниците към практическия модул на обучението - за кандидатстване и отчитане на проекти чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Лектор бе Георги Стратиев - главен експерт в Дирекция "Централно координационно звено" в Министерски съвет. В рамките на форума бяха представени и актуални процедури за кандидатстване по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси". Лектори бяха Владимир Бобев - началник на регионален сектор " Варна" на Главна Дирекция " Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и Галина Минчева - управител на ОИЦ-Шумен.

Read more...

ОИЦ-Шумен представи данни за изпълнението на оперативните програми

Договори за над 47 млн. лева безвъзмездна финансова помощ са сключени в област Шумен по оперативните програми от началото на програмния период (2014-2020) досега. От тях реално изплатените средства са…

Read more...

Ученици дебатираха за еврофондовете в Шумен

Ученици от четири училища с клубове " Дебати" в Шумен дебатираха за ползата от еврофондовете. Събитието бе организирано от Областен информационен център - Шумен в рамките на кампанията "Заедно за…

Read more...

Най-полезните проекти в област Шумен са финансирани от ЕСФ

Според жителите на област Шумен най-полезните проекти, финансирани от европейските фондове са реализирани с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ). Това сочи импровизираното обществено допитване, инициирано от Областени информационен център…

Read more...

Проект на Община Върбица – фаворит в класация

Проектът "Домашен помощник” – съвременна грижа за нуждаещите се от Община Върбица" е събрал най-много гласове на интерактивната карта, с която Областен информационен център – Шумен отбеляза най-полезните и успешни…

Read more...

Дни на отворените врати и карта на успешни европейски проекти в област Шумен

Дни на отворените врати и карта на успешни европейски проекти в област Шумен От 18 – 28 април 2017г. в 10 шуменски училища ще бъдат проведени „Дни на отворените врати“.…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.