wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Силистра 104

И малките художници в община Кайнарджа получиха своите награди

       ОИЦ-Силистра награди и малките художници в община Кайнарджа. Голямата награда – дрон отива в с.Средище, община Кайнарджа при Сали Дженгис от 3-ти клас в ОУ „Цанко Церковски“. Втора в надпреварата Филиз Ерол (3-ти клас в ОУ „Цанко Церковски“, с.Средище) ще показва своите снимки на дигитална фоторамка. А музика на МП4 плеър от днес ще слуша Живко Радев от ЦНСТ, с.Кайнарджа. Стереослушалки получават още 7 деца от с.Голеш, с.Средище и с.Кайнарджа.
        Богата културна програма бяха подготвили ученици от групите по интереси по проект "Твоят час".
       Туристическият център в с.Кайнарджа, който е изграден с европейски средства, отвори своите врати за провеждане на мероприятието. Всички участници научиха повече за инвестицията и възможностите, които предоставя центърът за развитие на туризма в общината. Проектът е реализиран от Община Кайнарджа по Програма за развитие на селските райони (2007-2013) и е на стойност 280 990 лв.
        Конкурсът се провежда в рамките на национална кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО за Европа“.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

P4210832  P4210835  P4210915

 P4210929  P4210797

 

 

Продължава...

ОИЦ-Силистра награди малките художници в община Главиница

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе събитие за награждаване на отличените участници в конкурса за детска рисунка в община Главиница. Темата на конкурса бе „10 години България в…

Продължава...

ОИЦ-Силистра награди малките художници в община Алфатар

      Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе събитие за награждаване на отличените участници в конкурса за детска рисунка в община Алфатар. Темата на конкурса бе „10 години България в…

Продължава...

ОИЦ-Силистра награждава победителите в Конкурса за детска рисунка

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) ще посети общините от област Силистра с изнесена приемна и развлекателна програма за награждаване на отличените участници в конкурса за детска рисунка на…

Продължава...

ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017

Или как европейските фондове подпомагат социалните услуги в област Силистра             Областен информационен център – Силистра ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране в периода 10…

Продължава...

Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ с бенефициент Агенцията за социално подпомагане

     Областен информационен център – Силистра проведе работна среща с координаторите по проект BG05M9ОP001-3.006 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.