wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Силистра 109

Областен информационен център – Силистра Ви предизвиква: „Открийте 10-те разлики“

     В рамките на Националната инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО за Европа“, Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) представя изложбено пано с десет значими обекта от област Силистра, обновени с финансиране от европейските фондове.

     По повод 10-тата годишнина от членството на България в ЕС и с мотото „Открийте 10-те разлики“, изложбата провокира населението да си припомни обектите „преди“ и „след“ намесата на европейските средства. В снимки са представени различни инфраструктурни проекти от всички общини в област Силистра. Изложбени пана бяха предоставени на кметовете на общини за позициониране на достъпни места в общинските администрации. Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, заедно с Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра, приеха последното пано, което бе разположено във фоайето на Община Силистра. Така силистренската общественост ще има възможност да направи разликата и да оцени постигнатите резултати.

    През програмния период 2007-2013 г. на територията на област Силистра са инвестирани над 165 млн. лв. благодарение на Европейските фондове. По 7-те Оперативни програми са реализирани 128 проекта на обща стойност почти 128 млн. лв, от които над 101 млн. лв са безвъзмездна финансова помощ. Европейските средства са мобилизирали над 26 млн. лева допълнителен финансов ресурс от страна на бенефициентите.

     Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони е допринесъл с над 34 млн. лева за реализиране на 20 проекта за развитие на публичната инфраструктура (храмове, ВиК, публични сгради и пространства и др.). Чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство са изпълнени 27 проекта, като са инвестирани над 3,7 млн.лв. на територията на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“.

     През настоящия програмен период 2014-2020 г. до момента (април 2017 г.) са договорени близо 50 млн. лв. за реализиране на 122 проекта. За над 34 млн.лв. (31 млн.лв. БФП и 3 млн.лв. собствено участие на бенефициентите) ще бъдат реализирани 36 проекта по оперативните програми (ОПИК, ОПДУ, ОПРЧР, ОПРР, ОПНОИР, ФЕПНЛ). По Програмата за развитие на селските райони са сключени 86 договора по мерките, насочени към земеделските стопани, на обща стойност близо 16 млн. лв., като реално изплатените средства към момента са 5,5 млн.лв.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

2 

5 

6

Продължава...

ДЕБАТИ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

Позитивните младежи срещу критичните журналисти      Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе състезание по дебати на тема „10 години България в Европейския съюз“. Като част от националната инициатива „ЗАЕДНО…

Продължава...

МНОГООБРАЗНИТЕ ТАЛАНТИ В СИЛИСТРА – ЕДИННИ ЗА ЕВРОПА

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), със съдействието на Община Силистра, организира голям концерт за Деня на Европа – 9 май. Събитието бе част от Националната инициатива на Мрежата…

Продължава...

ОИЦ-Силистра изправя студенти срещу журналисти в дебати на тема „10 години България в ЕС“

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира дебати между студенти и журналисти на тема „10 години България в Европейския съюз“. Събитието се провежда в рамките на национална инициатива на…

Продължава...

ХЕПЪНИНГ „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“

ОИЦ-Силистра организира голямо събитие на открито за Деня на Европа      Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира голям концерт на площад „Свобода“ за 9 май – Ден на Европа.…

Продължава...

И малките художници в община Кайнарджа получиха своите награди

       ОИЦ-Силистра награди и малките художници в община Кайнарджа. Голямата награда – дрон отива в с.Средище, община Кайнарджа при Сали Дженгис от 3-ти клас в ОУ „Цанко Церковски“. Втора в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.