wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Силистра 98

Национална инициатива „ЗАЕДНО за Европа“

Областен информационен център – Силистра обявява конкурс за детска рисунка на тема „10 години България в ЕС“

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) се включва в националната инициатива на Мрежата от областни информационни центрове в България и обявява конкурс за детска рисунка на тема „10 години България в ЕС“. Целта е да се провокира творческата активност и фантазия на децата да покажат през призмата на своите творби как виждат мястото на страната ни като част от голямото европейско семейство. Допустими участници са деца, връстници на пълноправното членство на България в ЕС – родени през 2007 г. (към момента ученици в трети клас). Покани за включване в конкурса са отправени към към всички основни училища в област Силистра. Периодът на провеждане е 10 март – 7 април 2017 г. Експертно жури ще разгледа получените творби и ще класира победители от всяка община поотделно. Отличените участници ще получат атрактивни предметни награди по време на специално организирани събития във всички общини.

     Националната кампания е под наслов „ЗАЕДНО за Европа“ и ще протече в периода 10 март – 20 май 2017 г. Всички 27 ОИЦ организират различни по вид събития, а целта е отбелязването на 3 значими годишнини:

  •      60 години Европейски социален фонд;
  •      10 години от присъединяването на България към ЕС;
  •      6 години от цялостното функциониране на Мрежата от Областни информационни центрове в България.

     В рамките на инициативата, ОИЦ-Силистра организира поредица от събития във всички общини от област Силистра: Конкурс за детска рисунка и събития за награждаване на победителите; Изработване на изложбени пана със значими проекти, реализирани в област Силистра; Дебат между студенти и журналисти; Ден на отворените врати и посещения на социални проекти и др. Голямо събитие на открито в гр.Силистра ще постави финал на инициативата на местно ниво, а цялостното закриване на кампанията ще е в гр. Габрово на 20 и 21 май 2017 г. с общо събитие с представители на всички ОИЦ и участие в традиционния карнавал на града.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Лого Кампания

Продължава...

Над 43 млн.лв. европейски средства в област Силистра

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе работна среща с журналисти и комуникатори от област Силистра на 22 декември 2016 г. Управителят Ана Караджова обобщи дейността на центъра за 2016…

Продължава...

ОИЦ - Силистра със заключителна обиколка в общините от областта

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе посещения при бенефициенти във формат работни срещи с ръководствата на всички общини в област Силистра и с това завърши обиколките по общини за…

Продължава...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе две срещи и представи информация по повод предстоящото първо Българско Председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), което България поема от 1 януари…

Продължава...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационна среща на тема „Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС)“. Какво представлява българското председателство и защо е важно за нас, са…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В СИЛИСТРА

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) представи процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд. Социалното предприемачество е бизнес със социална…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.