wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 134

МЛАДЕЖИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН СЕ УЧИХА КАК ДА БЪДАТ УСПЕШНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

На 15 и 16 май 2017 г. в хотел "КООП Рожен", Областен информационен център - Смолян проведе обучение на тема "Младежко предприемачество - стартирай своята идея". Обучението бе насочено към…

Продължава...

ЗАКРИВАНЕТО НА КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ СЪБРА СТОТИЦИ ХОРА НА АМФИТЕАТЪРА В СМОЛЯН

На 12 май 20117 г., Областен информационен център – Смолян, съвместно с община Смолян, проведе заключителното събитие на Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, провеждана от Мрежата от 28 информационни центъра…

Продължава...

ОИЦ – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЗЛАТОГРАД И БАНИТЕ

На 10 и 11 май 2017 г., екипът на Областен информационен център – Смолян организира Дни на отворените врати в „Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за…

Продължава...

ОИЦ-Смолян проведе информационни срещи в още четири общини

На 3, 4, 10 и 11 май 2017 г. Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Чепеларе, Неделино, Златоград и Баните, по време на които бяха представени…

Продължава...

С КОНЦЕРТ НА ЛЮБО КИРОВ, ГРУПА D2 И МЕСТНИ РОК ГРУПИ ОБЛАСТЕНН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ЩЕ ЗАКРИЕ КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“

На 12 май 2017 г. /петък/, от 19:00 часа на „Амфитетър“, Нов център в гр. Смолян, Областен информационен център – Смолян ще проведе заключителното събитие на Националната кампания „ЗЕДНО за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.