wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 137

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН И СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – СМОЛЯН С ОБЩА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

      На 18.10.2017 г. /сряда/, Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на местни и регионални медии, както и заинтересовани лица.       По време…

Read more...

УЛЕСНЕНА РАБОТА НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

На 21.09.2017 г. /четвъртък/, Областен информационен център – Смолян проведе обучение за представители на общинските администрации от област Смолян на тема „Работа с модул „Е-управление на проекти“ в ИСУН 2020“.…

Read more...

ДЕСЕТКИ ГРАЖДАНИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ „ЕВРОПА НА РЕЗУЛТАТИТЕ“

На 15.09.2017 г. /петък/, на пл. „Свобода“ в гр. Смолян, Европейски информационен център „Европа директно”- Смолян, в партньорство с Областен информационен център – Смолян, проведоха информационна кампания на открито под…

Read more...

МЛАДЕЖИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН СЕ УЧИХА КАК ДА БЪДАТ УСПЕШНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

На 15 и 16 май 2017 г. в хотел "КООП Рожен", Областен информационен център - Смолян проведе обучение на тема "Младежко предприемачество - стартирай своята идея". Обучението бе насочено към…

Read more...

ЗАКРИВАНЕТО НА КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ СЪБРА СТОТИЦИ ХОРА НА АМФИТЕАТЪРА В СМОЛЯН

На 12 май 20117 г., Областен информационен център – Смолян, съвместно с община Смолян, проведе заключителното събитие на Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, провеждана от Мрежата от 28 информационни центъра…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.