wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 137

Областен информационен център - Смолян в информационна кампания из областта

На 9 ноември 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационна среща в община Девин.
На информационнатая среща присъстваха представители на бизнеса, земеделски производители, служители на общинската администрация и граждани. Присъстващите бяха запознати с актуалните процедури "Развитие на социалното предприемачество" по ОПРЧР и мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" по ПРСР. Бяха представени и процедурите, които предстоят през 2017 г. на база публикуваните проекти на Индикативни годишни работни програми.

Read more...

Областен информационен център - Смолян в информационна кампания из областта

На 2 и 4 ноември 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе поредните информационни срещи в общините Неделино, Златоград и Чепеларе.На информационните срещи присъстваха представители на бизнеса,…

Read more...

Областен информационен център - Смолян в информационна кампания из областта

На 25 и 27 октомври 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Мадан, Рудозем, Доспат, Борино.На информационните срещи присъстваха представители на бизнеса, земеделски…

Read more...

ЕНЕРГИЯТА Е НАВСЯКЪДЕ ОКОЛО НАС – ДА Я ИЗПОЛЗВАМЕ!

Сдружение “Fun in the Mountain” стартира изпълнението на проект „Енергията е навсякъде около нас – да я използваме!“, финансиран от Програмата EVN за България 2016 г. Програмата EVN за България…

Read more...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ПРЕД СТРОИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТТА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ

На 29.06.2016 г. /сряда/, Областен информационен център - Смолян се срещна с представители на смолянската „Камара на строителите“ за представяне на отворената процедура за кандидатстване „Енергийна ефективност за малките и…

Read more...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ДЕСЕТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН

На 2 юни 2016 г. /четвъртък/ Областен информационен център – Смолян проведе и последната от десетте информационни срещи във всички общини от Област Смолян, по време на които бяха представени…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.