wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 137

ЧЕТИРИ ГОДИНИ ВИНАГИ ПЪРВИ С ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН

На 09.12.15 г., 10.12.15 г. и 11.12.15 г. Областен Информационен център – гр.Смолян проведе заключителни пресконференции в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян“, № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001,  финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Събитията се състояха в градовете Златоград, Доспат и Смолян.  На тях присъстваха много гости и журналисти. Бяха отчетени постигнатите резултати и дейности, проведени от ОИЦ-Смолян за периода от март 2012 г. до момента.  За този период ползвалите експертните услуги на офиса клиенти, както и посетили на изнесени приемни са близо 2000 души, а тези участвали и присъствали на събития на центъра са над 4500 души. Проведени са 92 информационни срещи в област Смолян, 29 броя изнесени приемни в 10-те общини и още много инициативи като част от  национални кампании на Мрежата и други. По време на инициативите бяха организирани  фотоизложби на добри практики на реализирани проекти по Оперативните програми в областта, конкурси за детски рисунки, прожекции на филми представящи добри практики по проектите:“Неопитомените Родопи“ и „Тракийското и византийското културно наследство в Родопите“, детски викторини, парад на хвърчилата, състезания, концерти, флашмоб на открито и пр.

А, на въпроса защо ОИЦ – Смолян е винаги първи през тези почти 4 години, отговора е един, а именно – винаги първи в най-актуалната информация по възможностите за финансиране от Европейския съюз. В този ред на мисли, мисията на центъра продължава и през новата година с два цикъла информационни срещи из областта, минимум една обща инициатива на Мрежата, както и много тематични събития и срещи с медии.

ОИЦ – Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ – Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001.

Read more...

EВРОПЕЙСКА ДЕТСКА КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН

В офиса на Областен информационен център - Смолян се проведе европейска детска коледна работилница. В продължение на два часа деца от трети клас изработваха коледни сувенири и картички. С много…

Read more...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОБУЧИ 140 ДОБРОВОЛЦИ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Областен информационен център - Смолян успешно приключи информационната националната кампания „Заедно за съпричастността“. Инициативата се реализира от Мрежата от 28 информационни центъра, съвместно с Български Червен кръст в периода 16.11.2015…

Read more...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ДАДЕ СТАРТ НА КАМПАНИЯТА В ПОМОЩ И НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ "ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА"

На 16 ноември 2015 г., в офиса на Областен информационен център - Смолян  на работна среща с медиите се даде старт на националната информационна кампания под надслов „Заедно за съпричастността“ …

Read more...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПОПУЛЯРИЗИРА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРИДНЕВЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ GIMMIE SHELTER

От 9 до 11 ноември в гр. Смолян се проведоха заключителните срещи на проект „Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите социални групи”, с акроним GIMMIE SHELTER, който се осъществява…

Read more...

ОИЦ Смолян приключи цикъл от информационни срещи

От 07-ми до 21-ви октомври 2015 г. Областен информационен център – Смолян  проведе цикъл от информационни срещи в общините Неделино, Мадан, Рудозем, Баните, Чепеларе, Девин и Борино на тема:  „Популяризиране…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.