wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 136

ОИЦ-СМОЛЯН С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ,15

През месец септември екипът на Областен информационен център - Смолян проведе открити приемни в по-големите населени места в областта.  Експертите на центъра запознаха гражданите с отворените за кандидатстване процедури по оперативните програми и отговориха на множество въпроси. Откритите приемни се проведоха в градовете Мадан, Неделино, Рудозем, Златоград, Девин и Смолян. Жителите на населените места се интересуваха основно от предстоящите процедури на Програмата за развитие на селските райони и от това това как могат да си намерят работа по оперативните програми. Също така беше разяснена и системата за електронно кадидатстване ИСУН 2020. По случай първия учебен ден беше организирана европейска детска викторина с децата от град Девин.

Read more...

ОИЦ – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННA СРЕЩA НА ТЕМА „ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТЪПКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ (ИСУН 2020)“

На 06.08.2015г. Областен информационен център - Смолян проведе информационна среща с административни структури, представители на бизнеса, образователни институции и други заинтересовани страни на тема: „Информационна система за управление и наблюдение…

Read more...

ОИЦ – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.

На 30.7.2015г. в офиса на Областен информационен център - Смолян се проведе информационна среща с представители на образователни и обучителни инстистуции, директори на училища, читалища и общинска администрация на тема…

Read more...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО АКТУАЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ: „АКТИВНИ“ И „НОВО РАБОТНО МЯСТО“ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014–2020 Г. В ГР.ДОСПАТ И ГР.ЗЛАТОГРАД

На 23.7.2015г. и 24.7.2015г. Областен информационен център - Смолян представи пред  граждани, представители на бизнеса, административни структури и неправителствени организации актуалните процедури „Активни" и „Ново работно място" по ОП „Развитие…

Read more...

ОИЦ-Смолян отчете дейността си

 Днес 19.06.2015год. Областен Информационен център - гр.Смолян проведе своята годишна пресконференция в зала 247 в сградата на Общината. На нея присъстваха много гости и журналисти. Бяха отчетени постигнатите резултати и…

Read more...

"ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО" - ПРОГРАМА, ПОСВЕТЕНА НА 1-ВИ ЮНИ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОИЦ - СМОЛЯН

Скъпи приятели, имаме удоволствието да ви поканим на организираните от ОИЦ - Смолян творчески ателиета, посветени на Деня на детето. Малки и по-големи ще могат да се включат в следните…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.