wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 426

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В КОСТЕНЕЦ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Костенец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Много…

Продължава...

В ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ МЕРКИТЕ ЗА РАБОТА

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Долна баня, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).…

Продължава...

Пресконференция по проект, изпълняван по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 30 май в конферентната зала на „МАУС-ПС“ ЕООД (гр. София, ул. „Проф. Иван Георгиева“ 3) от 11.00 ч. ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Повишаване на производствения…

Продължава...

В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ЗАПОЧНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Над 70 жители на община Елин Пелин посетиха днес изнесената мобилна приемна на Областен информационен център София-град и София-област. Така започна информационната кампания на ОИЦ – София, по време на…

Продължава...

Заповядайте на спортен празник в Ихтиман

На 26.05.2017 г. от 09.30 ч. в град Ихтиман ще се проведе спортен празник на училище „Христо Ботев“ под мотото „Много красота чрез отбор, сила и игра”.Спортните мероприятия ще се…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.