wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 413

Европа в моя регион 2017

Или как се променя столицата и областта показва ОИЦ-София в серия Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране В периода 20 април – 20 май 2017 г. ОИЦ-София…

Продължава...

Информационен ден за представяне на проект на фирма „МЕЙК-БЪЛГАРИЯ” ЕООД

На 21.03.2017 г. от 9:45 ч. в офиса на фирма „Мейк-България” ЕООД (гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ 11, ет.5, ап.15) ще се проведе информационен ден за представяне на целите, дейностите…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ ОБЯВЯВА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА "НА ЛОВ ЗА ТАБЕЛИ"

Областен информационен център – София обяви фотоконкурс на тема „На лов за табели“. В него могат да участват всички – фотографи, професионалисти или любители, като изпращат снимки на информационни табели…

Продължава...

НАЧАЛО НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ В СОФИЯ

В Областен информационен център-София (ОИЦ-София) се проведе пресконференция по повод старта на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове под мотото…

Продължава...

В СОФИЯ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВНИ В ИНФО СРЕЩА НА ОИЦ ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Подкрепа за предприемачество”. Участие в събитието взеха представители на центрове за развитие на предприемачеството,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.