wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 458

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „ОТКРИЙ МЕ“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на отворената за кандидатстване до 30-и ноември процедура „Открий ме”. Участие в събитието взеха представители на…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ РАЗЯСНИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Специфични обучения”, която е отворена за кандидатстване до 31-ви октомври. На присъстващите представители на…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации”, която е отворена за кандидатстване до 26-и септември.…

Продължава...

УНСС С НОВ УЧЕБЕН КОРПУС ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

На 24 юли от 14 часа в малката конферентна зала на Универститета за национално и световно стопанство ще се проведе встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус.…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ ДАННИ В ЦИФРОВ ВИД И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА АГКК“

На 20.07.2017 г. (четвъртък) от 10:30 часа Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще проведе Oткриваща  пресконференция по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.