wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 406

Представяне на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ в София

На 24 февруари от 17.00 часа в офиса на „МОБАЙЛ СИСТЕМС“ ООД ще се проведе информационен ден за представяне на проект „Подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет на МОБАЙЛ СИСТЕМС…

Продължава...

Покана за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Фирма „Ел Стомана“ ООД има удоволствието да Ви покани на 21 февруари от 13 часа в своя офис на информационен ден за представяне на проект „Внедряване на иновативен процес в…

Продължава...

ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”. Процедурата…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) проведе информационна среща, на която представи процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Участие в информационната среща…

Продължава...

Пресконференция по проект, изпълняван по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"

На 25 януари 2017 г. (сряда), от 11.00 часа в „Радисън Блу Гранд хотел София“, зала „Библиотека“ ще се проведе закриваща пресконференция по проект №BG16M1OP001-5.001-0006 „Проектиране и внедряване на интегрирана…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.