wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 416

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ НА СОФИЯ

Как Централната минерална баня е превърната в Регионален исторически музей на София и как, с помощта на европейско финансиране, от занемарена сграда, върху чийто покрив са растели дървета, сега красивото…

Продължава...

Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

В началото на месец февруари 2017 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА В РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

С много настроение и отношение, ученици от IV и V клас от 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и членовете на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) засадиха…

Продължава...

Европа в моя регион 2017

Или как се променя столицата и областта показва ОИЦ-София в серия Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране В периода 20 април – 20 май 2017 г. ОИЦ-София…

Продължава...

Информационен ден за представяне на проект на фирма „МЕЙК-БЪЛГАРИЯ” ЕООД

На 21.03.2017 г. от 9:45 ч. в офиса на фирма „Мейк-България” ЕООД (гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ 11, ет.5, ап.15) ще се проведе информационен ден за представяне на целите, дейностите…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.