wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 406

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща на тема: „Европейски ден на предприемача – добри практики и перспективи“. В рамките на събитието Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ-София представи възможностите, които предоставят оперативните програми за стартиране на собствен бизнес. Акцентът беше Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която през април 2017 г. се очаква да бъде отворена за кандидатстване процедура „Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства“. Процедурата ще е с общ бюджет от 67 227 768 лева, а размерът на безвъзмездна финансова помощ ще достига до 90%. Подкрепа по нея ще получат дейности за реализирането на предприемачески идеи и за разработване на нови продукти и услуги в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства. Мадлен Георгиева представи какви други процедури и мерки, насочени към предприемачите, се очаква да се отворят до края на 2017 г. по оперативните програми и по Програма за развитие на селските райони. В рамките на събитието бяха представени редица добри практики на стартъпи в България, които днес могат да се похвалят с успешни продукти, както и пътят, трудностите и успехите на няколко жени-предприемачи.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПОКАЗА ЖИВОТО БОГАТСТВО НА ЕВРОПА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе интерактивно събитие в Природозащитен информационен център „Витоша“. В събитието взеха участие ученици от осми, девети и десети клас на столичната…

Продължава...

СЪС СРЕЩА В САМОКОВ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Самоков, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ЕВРФОНДОВЕТЕ В КОСТЕНЕЦ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Костенец, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДОЛНА БАНЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Долна баня, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ИХТИМАН

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Ихтиман, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.