wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 465

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ ДАННИ В ЦИФРОВ ВИД И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА АГКК“

На 20.07.2017 г. (четвъртък) от 10:30 часа Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще проведе Oткриваща  пресконференция по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, Административен договор №BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Събитието ще се проведе в Конферентна зала № 2 на Хотел „ФОРУМ“, бул. „Цар Борис III” 41, гр. София. 

Read more...

1640 ПОСЕТИТЕЛИ НА ОТКРИТИТЕ ПРИЕМНИ В ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТТА ОТЧЕТЕ ОИЦ-СОФИЯ НА РАБОТНА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

Общо 1640 души посетиха изнесените приемни, които Областен информационен център – София (ОИЦ-София) организира в 22-те общини в област София в периода 22 май – 6 юли. Това отчете управителят…

Read more...

С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Горна Малина, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).…

Read more...

Информационен ден в Елин Пелин по проект, финансиран от ОПИК

На 11.07.2017г. (вторник) от 10:00 часа фирма „Нобел Интернешънъл“ ЕАД ще проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на…

Read more...

ЖИТЕЛИТЕ НА БОЖУРИЩЕ С ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРСР

Екипът на Областен информационен център – София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Божурище, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове…

Read more...

ЖИТЕЛИТЕ НА КОСТИНБРОД СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Костинброд, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Информация…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.